Breaking News
Home / خبرها / وضعیت تحقیقات در مورد ارتباط سیگار کشیدن با سرطان و بیماری های قلبی، و ارتباط سلامت دهان با سلامت سیستمیک بدن

وضعیت تحقیقات در مورد ارتباط سیگار کشیدن با سرطان و بیماری های قلبی، و ارتباط سلامت دهان با سلامت سیستمیک بدن

۱۸ اوت ۲۰۱۸- نویسنده دکتر Richard H. Nagelberg

دکتر Nagelberg، ارتباط بین سیگار کشیدن، سرطان ریه و بیماری های قلبی و همچنین انواع تحقیقات و مطالعاتی که اعتبار این ارتباط را در طول زمان ثابت می کنند، در این مقاله بررسی می کند. او وضعیت تحقیقات را در زمان حاضر، در مورد ارتباط وضعیت دهان با سلامت سیستمیک افراد را ارزیابی کرده است.

شاید بیشترین حقایق پذیرفته شده در مراقبتهای بهداشتی، اثرات مضر تنباکو، به ویژه سیگار کشیدن، برای تقریبا هر قسمت از بدن است. بنحوی که هیچکس رابطه ی مستقیم بین کشیدن سیگار، سرطان ریه و بیماری های قلبی را نفی نمی کند. در زیر تنها به دو مورد از وضعیت این اطلاعات اشاره می کنم:

  • شواهد علمی غیر قابل انکاری وجود دارد که نشان می دهد: استنشاق دود تنباکو، به ویژه دود سیگار، مرگبار است. زیرا اولین گزارش از یک جراح عمومی در سال ۱۹۶۴، شواهدی را ارائه نمود که سیگار کشیدن را به بیماری ها در تقریبا تمام ارگان های بدن مرتبط می کند(gov، ۲۱ ژوئن ۲۰۱۸).
  • سیگار کشیدن تا حد زیادی بزرگترین علت قابل پیشگیری از سرطان است. به لطف سالها تحقیق، ارتباط بین سیگار کشیدن و سرطان در حال حاضر بسیار واضح است. علت بیش از ۱ مورد از هر ۴ مورد مرگ و میر ناشی از سرطان در انگلستان، و ۳ مورد از ۲۰ مورد سرطان، به کشیدن سیگار مربوط است(cancerresearchuk.org).

تحقیقات بسیاری در حمایت از این ارتباط وجود دارد. با این حال، تاکنون هرگز مطالعه ی مداخله ای دوسو کور در مقیاس بزرگ برای نشان دادن ارتباط علیتی سیگار کشیدن با بروز سرطان ریه و بیماری های قلبی انجام نشده است. واقعیت این است که بر اساس نتایج تجمعی مطالعات کوچکتر در طول یک دوره طولانی، این ارتباط مطرح و مورد تاکید قرار گرفته است.
دلایل عدم وجود مطالعات مداخله ای در مقیاس بزرگ برای بررسی ارتباط بین سیگار کشیدن، سرطان ریه و بیماری های قلبی، و نیز بررسی ارتباط بین سلامت دهان و سلامت کل بدن، مشابه است:” این مطالعات بیش از حد پر هزینه هستند و مملو از متغیرهایی می باشند که در مطالعاتی که در حدود ۲۰ سال یا بیشتر بطول می انجامد، کنترل آنها دشوار است”. بهمین دلیل، این نتایج تجمعی از تحقیقات در طول زمان است که نشان دهنده ی قدرت ارتباط بین بهداشت دهان و سلامت کلی بدن است، و نه یک قسمت از تحقیقات معتبر و کامل.
در حالیکه خطرات سیگار کشیدن مورد بررسی قرار گرفته است، افراد بد بینی وجود دارند که در مورد این نتایج در حال ظهور، تردید داشته اند. در حقیقت، در جامعه ی پزشکی در مورد اینکه آیا افزایش ظاهری مرگ و میر ناشی از سرطان، واقعی است و یا نتیجه ی تشخیص بهتر در سالهای اخیر است، تردیدهای رو به افزایشی وجود دارد. این مطالعه که بعنوان آغازگر جنبش توقف سیگار شناخته شده است، در سال ۱۹۵۴ توسط Hammond and Horn منتشر شد. مقاله آنها با این جمله به پایان رسید: “ما معتقدیم که ارتباطات بین کشیدن سیگار و میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای عروق کرونر و بین کشیدن سیگار و میزان مرگ و میر ناشی از سرطان ریه، بیانگر روابط علی و معلولی است”.
در حال حاضر، ما در میانه ی راه تحقیقات ارتباط بین سلامت دهان و سلامت سیستمیک بدن هستیم، ما منتظریم که نتیجه ی قطعی بر اساس تحقیقات کافی با ارائه ی شواهد غیرقابل انکار مشخص شود، اما تا آن زمان تاکید بر حفظ بهداشت دهان و دندان تلاش موثری است که نتایج آن حداقل در سلامت دهان و دندان افراد قابل انکار نیست.

منبع:

https://www.dentistryiq.com/articles/2018/08/smoking-cancer-heart-disease-and-the-oral-systemic-link-where-we-are-with-research.html