Home / خبرهای تخصصی پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی / Exparel درد بعد از عمل جراحی ایمپلنت را به طور قابل توجهی کاهش می دهد

Exparel درد بعد از عمل جراحی ایمپلنت را به طور قابل توجهی کاهش می دهد

۱۲ اکتبر ۲۰۱۸ – یک داروی بی حس کننده ی تزریقی می تواند درد شدید پس از جراحی های بزرگ ایمپلنت، را کاهش دهد. مطالعه ای که اخیرا منتشر شده است، نشان داد که تزریق سوسپانسیون بوپیواکائین لیپوزومی یا Exparel به میزان قابل توجهی درد بیماران را پس از جراحی چندین ایمپلنت برای حمایت از یک پروتز فول آرچ کاهش می دهد.
دردی که بیماران به دنبال روش های پیچیده ی دندانپزشکی با آن مواجه می شوند، ممکن است شدید باشد و جامعه ی دندانپزشکی مشتاق یافتن گزینه های غیراوپوئیدی یا محدود کردن استفاده از داروهای اوپوئیدی برای درمان این دردهای حاد هستند. به همین دلیل محققان بر روی داروی Exparel ساخت شرکت دارویی Pacira ، که یک مسکن تزریقی است و در سال ۲۰۱۱ توسط اداره غذا و داروی آمریکا تایید شده است، تحقیق کردند.

یافته های این تحقیق در International Journal of Oral & Maxillofacial Implants منتشر شد (سپتامبر / اکتبر ۲۰۱۸، جلد  ۳۳: ۵، ص ۱۱۵۵-۱۱۶۴).
رهبر این تحقیق دکتر Philip Iero ، مدیر پزشکی در مرکز ایمپلنت دندانی ClearChoice در هوستون گفت: افزودن بوپیواکائین لیپوزومی ۲۶۶ میلی گرمی به پروتکل کنترل درد پس از جراحی با استفاده ی محدود از اوپوئیدها[۱]، پس از عمل جراحی ایمپلنت فول آرچ، باعث کاهش نمره درد در مقایسه با همان پروتکل کنترل درد بدون بوپیواکایین لیپوزومی، می شود.

کاهش درد، بدون استفاده از داروهای اوپوئیدی

تحقیقات علمی قبلی نشان داده است که Exparel می تواند به طور موثر درد پس از عمل جراحی را برای برخی از روش ها، مانند حذف هموروئید و انحراف شست پا یا bunions ، کاهش دهد. با این حال، استفاده از تزریق بوپیواکائین لیپوزومی در مطالعات دندانپزشکی آسان نیست. محققان در این مطالعه به بررسی تزریق Exparel در پایان عمل جراحی بزرگ ایمپلنت بر کاهش درد بیماران پرداختند.
برای این کار، آنها یک مطالعه ی تصادفی، آینده نگر با حضور ۶۹ بیمار بزرگسال که قرار بود تحت جراحی ایمپلنت فول آرچ قرار گیرند، انجام دادند. همه بیماران تزریق موضعی ۲ درصد لیدوکایین و اپی نفرین و همچنین یک تزریق موضعی با استفاده از ۰٫۵ درصد بوپیواکائین با اپی نفرین دریافت کردند. علاوه بر این، ۳۴ نفر از بیماران در پایان عمل جراحی ایمپلنت، ۲۰ میلی لیتر Exparel تزریقی ( در مجموع حاوی ۲۶۶ میلی گرم بوپیواکائین لیپوزومی) دریافت کردند.
بمنظور کاهش درد پس از جراحی، محققان برای تمام بیماران ایبوپروفن ۶۰۰ میلیگرمی هر شش ساعت و یک تا دو قرص oxycodone  هر شش ساعت در صورت نیاز تجویز کردند. سپس از بیماران درخواست نمودند که شدت درد خود را در ۱۰ بازه ی زمانی در هفته ی بعد از جراحی ثبت کنند. در هر مورد، بیماران درد خود را در مقیاس صفر تا ۱۰ طبقه بندی کردند، صفر برای نداشتن درد و ۱۰ به معنای بدترین دردی که تاکنون تجربه کرده اند.
نمره کلی درد در بیمارانی که تزریق Exparel را در پایان عمل جراحی دریافت کرده بودند، به طور معنی داری کمتر از نمره ی درد افرادی بود که این تزریق را دریافت نکردند. آنها همچنین رضایت بالایی از مدیریت درد خود در دو روز اول پس از جراحی داشتند.

2018_10_11_21_54_6905_2018_10_12_pain_chart

دکتر Iero و همکارانش اظهار داشتند که این یافته ها نشان می دهد که بوپیواکائین لیپوزومی در ترکیب با ایبوپروفن می تواند برای تسکین درد در بعضی از بیماران کافی باشد.
در حالی که کسانی که تزریق بوپیواکائین لیپوزومی  را دریافت کرده بودند، کاهش درد قابل توجهی را گزارش دادند، اما تفاوت معنیداری از نظر کاهش درد با مصرف oxycodone و ایبوپروفن توسط آنها گزارش نشد.

نویسندگان این موضوع را با اندازه ی کوچک نمونه ی مورد مطالعه مرتبط می دانند.
آنها می گویند: از نظر عددی، تعداد بیشتری از بیماران از اکسی کدون استفاده نکردند و استفاده کلی از اکسی کدون در گروه بوپیواکائین لیپوزومی نسبت به گروه کنترل، کمتر بود. با این وجود، هیچ یک از این اختلافات در مصرف مواد اوپوئیدی از نظر آماری به سطح معنی داری نرسید، که این موضوع ممکن است به دلیل اندازه ی نسبتا کوچک نمونه و قدرت ناکافی این مطالعه باشد.

به مطالعات کورهمچنان نیاز داریم

نویسندگان اظهار داشتند که مطالعه ی آنها دارای نقایصی بوده است، از جمله اینکه این یک مطالعه کور یا blinded study نبوده است و هم بیماران و هم محققان می دانستند که چه کسانی در گروه آزمایش و کنترل قرار دارند. علاوه بر این محققان، نتایج را برای متغیرهای بالقوه اخلال گر مانند اضطراب، تنظیم نکردند.
با این وجود، این مطالعه ی مقدماتی، نتایج امیدوار کننده ای در مورد اثربخشی درمان با  Exparelبرای جراحیهای بزرگ ایمپلنت ارائه داده است.

محققان امیدوارند مطالعات بزرگتر و blinded ، در این زمینه انجام شود.

نویسندگان در نتیجه گیری خود اعلام کردند: اگرچه به مطالعات بزرگتر و کور برای تأیید این یافته ها نیاز داریم، اما نتایج اخیر نشان می دهد که اضافه کردن بوپیواکائین لیپوزومی به پروتکل مدیریت درد پس از عمل با هدف کاهش استفاده از اوپوئیدها، پس از جراحی ایمپلنت فول آرچ، ایمن و کارآمد است و ممکن است منجر به تجربه ی بهتری برای بیماران شود.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=apm&pag=dis&ItemID=323731

 

[۱] an opioid-sparing postsurgical pain management protocol