Home / حقایقی درباره ی دندانهای سالم: مراقبت از دندانها در خانه / از دست دادن دندان می تواند نشانه ی سوء تغذیه باشد

از دست دادن دندان می تواند نشانه ی سوء تغذیه باشد

بزرگسالان سالمندانی که تنها ۱۰ تا ۱۹ دندان دارند، در معرض خطر سوء تغذیه هستند
۲۵ اکتبر ۲۰۱۸ – یک مطالعه ی جدید نشان داد، بزرگسالان سالمند در معرض خطر ابتلا به بیماری های دهان و دندان و سوء تغذیه هستند.
بر اساس تحقیقات محققان دانشگاه Rutgers ، بزرگسالان سالمند در معرض خطر اختلال در سلامت دهان و سوء تغذیه قرار دارند.
در این مطالعه که اخیرا در مجله Aging Research and Clinical Practice منتشر شده است، پرونده های بهداشتی ۱۰۷ شهروند سالخورده ای که در منازل خود زندگی می کنند و از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ در درمانگاه دانشکده راتگرز درمان شده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج این آنالیز نشان داد که بیش از ۲۵ درصد از این بیماران دچار سوء تغذیه یا در معرض خطر سوء تغذیه بودند. محققان شاهد این روند بودند که بیمارانی با ۱۰ تا ۱۹ دندان بیشتر در معرض خطر سوء تغذیه قرار داشتند. آن دسته از بیمارانی که در رده ی افراد دارای سوء تغذیه طبقه بندی شدند، کاهش وزن بیشتری داشته، غذای کمتری می خوردند و بیشتر از زوال عقل و یا افسردگی و بیماری های شدید نسبت به کسانی که دارای وضعیت تغذیه ای طبیعی بودند، رنج می بردند.
Rena Zelig ، مدیر برنامه ی کارشناسی ارشد علوم تغذیه ی بالینی در دانشکده ی بهداشت حرفه ای راتگرز، گفت: دهان راه ورود غذا و مصرف مایعات است و اگر یکپارچگی آن دچار اختلال شود، ممکن است بر توانایی عملکرد فرد برای مصرف یک رژیم غذایی مناسب، تاثیر ناخوشایندی بر جا گذارد.
او افزود: اگرچه به مطالعات بیشتری برای تحقیق در مورد ارتباط میان از دست دادن دندان ها و خطر سوء تغذیه نیاز داریم، اما یافته های این مطالعه نشان می دهد که کلینیک های دندانپزشکی مکان های ایده آلی برای بررسی وضعیت تغذیه ای هستند، زیرا می توانند بیمارانی را شناسایی کنند که ممکن است به طور منظم به پزشک مراقبت های اولیه ی خود مراجعه نکنند و ممکن است در معرض خطر سوء تغذیه باشند.

 Zelig گفت: پزشکان همچنین می توانند بیماران را به متخصصین تغذیه ارجاع دهند و یا به برنامه های کمک های اجتماعی برای جلوگیری از وخیم تر شدن وضعیت تغذیه ای آنها معرفی کنند.
این اولین بخش از این تحقیق است که ارتباط بین از دست دادن دندان و وضعیت تغذیه ای افراد مسن را بررسی نموده است.

بخش دوم بر اساس این نتایج انجام خواهد شد و به طور کیفی تجربه ی غذا خوردن و کیفیت زندگی مرتبط با تغذیه ی بزرگسالان مسنی که در خانه ها نگهداری می شوند را با استفاده از مصاحبه های کیفی مورد مطالعه قرار خواهد داد.
این مطالعه مرحله بندی شده است تا روابط بین از دست دادن دندان و خطر سوء تغذیه و تأثیر از دست دادن دندان بر غذا خوردن و کیفیت زندگی مرتبط با تغذیه در افراد سالمندی که در خانه ها نگهداری می شوند، بیشتر بررسی گردد.

منبع و سایت خبر:

Journal of Aging Research and Clinical Practice, 2018; 7: 107-114 DOI: 10.14283/jarcp.2018.19

www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181025141018.htm