Home / خبرها / یک مطالعه ی بین المللی از رژیم پروفیلاكسی اندوكاردیت باكتریال برای درمان های دندانپزشكی در بیماران با ریسک بالا پشتیبانی نمود

یک مطالعه ی بین المللی از رژیم پروفیلاكسی اندوكاردیت باكتریال برای درمان های دندانپزشكی در بیماران با ریسک بالا پشتیبانی نمود

۵  نوامبر ۲۰۱۸- در یک تحقیق جدید توسط محققان دانشگاه شفیلد، تاثیر تغییری که در دستورالعملهای ایالات متحده در مورد آنتی بیوتیک پروفیلاکسی (AP) برای جلوگیری از اندوکاردیت عفونی (IE) در بیماران قبل از انجام درمانهای تهاجمی دندانپزشکی انجام شده است، بررسی شد.
شواهد گردآوری شده از این تحقیق بین المللیف نشان می دهد درخواست موسسه ملی بهداشت و تعالی بالینی انگلستان (NICE) در مورد توقف کامل آنتی بیوتیک پروفیلاکسی(AP)، قبل از پروسیجرهای تهاجمی دندانپزشکی – حتی برای کسانی که در معرض خطر بالایی برای اندوکاردیت عفونی (IE)  قرار دارند مانند بیمارانی با دریچه های مصنوعی قلب یا ترمیم شده یا با سابقه قبلی IE، اشتباه بوده است.
این تحقیق بزرگترین و جامع ترین تحقیق در مورد توصیه های انجمن قلب آمریکا است که در سال ۲۰۰۷ (AHA)  ، آنتی بیوتیک پروفیلاکسی(AP) را برای بیمارانی که در معرض خطر بالای ابتلا به IE ، هستند، مجاز و برای افرادی که در معرض خطر متوسطی قرار دارند، توصیه نمی کند.
این تحقیق نشان داد که تجویز AP برای کسانی که در معرض خطر متوسطی برای ابتلا به IE هستند بطور قابل توجهی کاهش یافته است (۶۴ درصد) . با این حال، علیرغم توصیه های AHA برای “ادامه ی  تجویز AP قبل از درمانهای تهاجمی دندانپزشکی، برای افرادی که در معرض خطر زیادی برای ابتلا به IE  هستند”، میزان تجویز AP برای این افراد بطور نگران کننده ای کاهش یافته است (۲۰ درصد).
به موازات افت تجویز AP ، این مطالعه همچنین افزایش قابل توجه IE (177 درصد) را در میان کسانی که در معرض خطر بالایی بودند، نشان داد. اما افزایش IE در میان کسانی که در معرض خطر متوسطی قرار داشتند، بسختی از نظر آماری قابل تشخیص بود(a barely significant increase).
نویسنده ی ارشد این مقاله، پروفسور Martin Thornhill  از دانشکده ی دندانپزشکی بالینی دانشگاه شفیلد، گفت: اگر چه این یافته ها یک ارتباط علی و معلولی را بین کاهش AP و افزایش IE به اثبات نمی رساند، اما از توصیه ی AHA برای تجویز AP به افرادی که در معرض خطر بالایی هستند، نه افرادی که در معرض خطر متوسطی برای اندوکاردیت عفونی هستند، حمایت می کند.
همچنین با ارائه ی شواهد بیشتر نشان می دهد که توصیه های NICE 2008 در مورد توقف تجویز AP به طور کامل در بریتانیا، احتمالا اشتباه بوده است و باید تغییر کند.
پروفسور Thornhill افزود: توصیه ی فعلی NICE در مورد AP برای جلوگیری از IE گیج کننده است و برای پزشکان و بیماران مفید نمی باشد و احتمالا اشتباه است.
اندوکاردیت عفونی(IE) یک عفونت جدی در دریچه های قلب است که با ناخوشی و مرگ و میر بالا ارتباط دارد-۳۰ درصد از این افراد در طول یک سال پس از تشخیص جان خود را از دست می دهند. مطالعات قبلی نشان داده است که تقریبا ۴۰ درصد موارد IE احتمالا توسط باکتری دهان ایجاد شده اند.
تعداد زیادی از افراد دارای عوامل مستعد کننده ی بیماری قلبی، در معرض خطر بالایی برای ابتلا به IE قرار دارند و برخی از بیماران، به عنوان مثال افراد دارای دریچه های مصنوعی یا ترمیم شده، افراد دارای سابقه قبلی IE یا برخی از بیماری های مادرزادی قلبی، در معرض خطر زیادی برای ابتلا به IE  قرار دارند.
نتایج این مطالعه Journal of the American College of Cardiology (JACC)  منتشر خواهد شد.

در پیوست مقاله ای در مورد دستورالعمل جدید AHA برای رژیم پروفیلاكسی اندوكاردیت باكتریال برای درمان های دندانپزشكی آمده است. بر روی لینک زیر کلیک کنید:

antibiotic prophylaxis in high-risk dental patients

منبع :

https://medicalxpress.com/news/2018-11-antibiotic-prophylaxis-high-risk-dental-patients.html