Home / خبرها / آیا بیماران شما می دانند که چه موقع باید مسواک خود را تعویض کنند؟

آیا بیماران شما می دانند که چه موقع باید مسواک خود را تعویض کنند؟

نویسنده دکتر لری رونیگر
۲ نوامبر ۲۰۱۸ – آیا شما به بیماران خود می گویید که چه موقع باید مسواک خود را تعویض کنند ؟ آیا شما می دانید آنها چه موقع باید مسواک خود را تعویض کنند؟ محققان در یک مطالعه ی جدید ارتباط تمیز نمودن دندانها با یک مسواک فرسوده و نمره ی پلاک را بررسی کرده و توصیه کردند که مسواک خود را بر اساس سالم بودن برس آن نه بر اساس مدت زمان استفاده از آن، تعویض کنید.
محققان ارتباط میزان پلاک های دندانی با فرسودگی مسواک(پس از سه ماه استفاده)، در شرکت کنندگان در این تحقیق را مورد مطالعه قرار دادند و ارتباط معنی داری بین مسواک زدن با مسواک فرسوده تر و نمرات پلاک بالاتر یافتند. مطالعه آنها در the International Journal of Dental Hygiene (16 اکتبر ۲۰۱۸) منتشر شده است.
رهبر این تحقیق van Leeuwen ، از بخش پریودنتولوژی در مرکز آکادمی دندانپزشکی Amsterdam  در هلند گفت: مسواکهای شدیدا فرسوده کمتر از مسواکهایی با فرسودگی کم یا بدون فرسودگی در از بین بردن پلاک ها مؤثرند. به نظر میرسد، زمان مناسب برای تعویض مسواک باید بر اساس پهن و به خارج خم شدن تارهای برس مسواک صورت گیرد نه بر اساس مدت زمان استفاده از مسواک .

سن استفاده از مسواک فقط یک عدد است

نویسندگان خاطر نشان کردند که مدت زمان استفاده از مسواکهای دستی ممکن است بر اساس منبع اطلاعات بهداشتی بیماران، متفاوت باشد و به نظر نمی رسد بر اساس شواهد علمی انجام شود. ADA توصیه می کند هر سه تا چهار ماه و یا اینکه زودتر در صورت خراب شدن برس آن ، مسواک خود را تعویض کنید. در حالی که نظرسنجی از متخصصان دندانپزشکی نشان می دهد که آنها زمان مناسب برای تعویض مسواک را دو تا سه ماه توصیه می کنند. به نظر می رسد پخش شدن و نامرتب شدن تارهای برس مسواک معیار مناسب تری برای زمان جایگزینی مسواک نسبت به سن استفاده از مسواک باشد که معمولا بیشتر به آن توجه می شود.
محققان توضیح دادند که معیارهای جایگزینی مسواک نیز ممکن است متفاوت باشد، در برخی مقالات گفته می شود حذف پلاک با استفاده از مسواک فرسوده کاهش می یابد و زمان جایگزینی مسواک نباید بر اساس سن مسواک در نظر گرفته شود بلکه باید به انحراف تارهای بیرونی برس از پایه ی برس توجه کرد. با این حال، برخی از این تحقیقات تنها با شرکت تعداد کمی از شرکت کنندگان صورت گرفته است.
به علاوه، تحقیقات قبلی نشان داده است که جدا شدن تارهای برس مسواک از هم، سبب خم شدن دائمی آنها می شود و تفاوت در میزان فرسودگی مسواک به نیروهای وارد شده به مسواک و تفاوت در تکنیک های مسواک زدن در میان افراد مختلف ارتباط دارد.
محققان در مطالعه ی حاضر، داده های شرکت کنندگان در مطالعه ی قبلی را بررسی کردند تا ارتباط بین نمرات پلاک و فرسودگی مسواک را تعیین کرده و بررسی نمایند که آیا این اطلاعات ممکن است مبنای مناسبتری برای تعویض مسواک باشند؟
شرکت کنندگان در این مطالعه باید حداقل ۱۸ سال سن داشته ، باردار نبوده و معیارهای زیر را نیز داشته باشند:

  • به اختلالات سیستمیک مبتلا نباشند
  • دارای حداقل پنج دندان قابل ارزیابی در هر کوادرانت باشند
  • به ژنژیوویت متوسط تا پیشرفته (۴۰٪ یا بیشتر خونریزی در پروبینگ) مبتلا باشند
  • فاقد هر گونه پوسیدگی باز باشند
  • نمره ی Dutch Periodontal Screening Index آنها کمتر از ۳+ باشد.
  • هیچ وسیله ی ارتودنسی یا پروتز متحرک (پارسیل) نداشته باشند.

محققان به شرکت کنندگان نحوه ی مسواک زدن دو بار در روز به مدت دو دقیقه بر اساس روش Bass را آموزش دادند. به آنها دستورالعمل های چاپی داده شد و از آنها خواسته شد که دو تا سه ساعت قبل از قرار ملاقات با متخصص، دندانهای خود را مسواک کنند. آنها به شرکت کنندگان خمیر دندان حاوی فلوراید (Zendium Classic,Unilever)،  و مسواک نوع نرم (IQ Soft,Lactona)  را دادند و همچنین به آنها توصیه کردند که از سایر محصولات دندانپزشکی یا ابزارهای تمیز کردن فواصل بین دندانی استفاده نکنند و یا در طول چک آپهای روتین دندانپزشکی ، تحت درمانهای پروفیلاکسی دندانپزشکی قرار نگیرند.
شرکت کنندگان در این مطالعه هر سه ماه یک بار تحت نظارت قرار گرفتند و در آن زمان مسواک استفاده شده خود را تحویل داده و یک مسواک جدید دریافت کردند و پلاک های دندانی آنها بر اساس شاخص پلاک  اصلاح شده Quigley Hein، ارزیابی گردید. محققان میزان فرسودگی هر مسواک را در یک مقیاس پنج نمره ای بررسی کردند (جدول زیر را ببینید).

replace their toothbrushesآنها داده های حاصل از ارزیابی چهار ماه بعد را نیز در آنالیز خود وارد کردند. آنها اختلاف معنی داری میان گروه ها مشاهده نکردند. علاوه بر این، آنها فقط اطلاعات شرکت کنندگانی که مسواک خود را در هر بازدید تحویل داده بودند (۱۷۲ نفر از افراد مطالعه اصلی) و وضعیت سه مسواک از هر یک از آنها، را در تجزیه و تحلیل کنونی وارد کردند.
محققان در نهایت، بین نمره فرسودگی مسواک و نمره پلاک اختلاف معنی دار اما کوچکی یافتند(p < 0.0001). آنها همچنین دریافتند که نمرات پلاک برای شرکت کنندگانی که مسواک های آنها دارای بیشترین فرسودگی بود (نمره ۴) بطور قابل توجهی بالاتر (شاخص پلاک = ۱٫۹۸) از کسانی بود که در مسواک های آنها هیچ فرسودگی قابل مشاهده ای نداشت(امتیاز ۰، شاخص پلاک = ۱٫۷۱)، یا دارای فرسودگی کمی بود( امتیاز ۱، شاخص پلاک =۱٫۸۰). وضعیت فرسودگی مسواک هر شرکت کننده با شدت فرسودگی سایر مسواک های او (۰۰۰۱/۰ p <)، ارتباط داشت و هم زمان به طور گسترده ای این پارامتر در میان افراد، متفاوت بود.
نویسندگان نوشتند: با در نظر گرفتن اثربخشی مسواک زدن، به نظر می رسد که سن مسواک نباید به عنوان یک عامل جایگزینی مسواک در نظر گرفته شود، در عوض، به نظر می رسد میزان فرسودگی مسواک عامل مهم تری است.
نویسندگان این مقاله اظهار داشتند: متأسفانه، افراد ممکن است ندانند که باید مسواک خود را جایگزین کنند، با این حال، از آنجایی که مقدار پلاکی که توسط مسواکی با نمره ی فرسودگی ۴ از بین می رود به طور قابل توجهی متفاوت از مسواکی با نمره ی ۱ یا بیشتر است، توصیه می شود که دندانپزشکان به بیماران خود توصیه کنند که مسواک خود را قبل از رسیدن به نمره ی فرسودگی ۲ تعویض کنند ، بهتر است با یک تصویر ساده از سر مسواک فرسوده، به همراه یک توضیح کوتاه، زمان تعویض مسواک را به بیماران توضیح دهند.
نویسندگان به این نتیجه رسیدند: که انحنای تارهای برس مسواک بسمت بیرون، شرایطی است که نشان می دهد زمان تعویض مسواک فرا رسیده است.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=hyg&pag=dis&ItemID=323822