Home / خبرها / تاریخچه ی درمان پریودنتال و خطر بروز محدودیت رشد داخل رحمی(IUGR)

تاریخچه ی درمان پریودنتال و خطر بروز محدودیت رشد داخل رحمی(IUGR)

برای بررسی این فرضیه که پریودنتیت مادر با افزایش خطر محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR) [1] همراه است، خطر IUGR در ارتباط با درمان پریودنتال قبل، در طی و بعد از بارداری مورد بررسی قرار گرفت.
محققان یک تجزیه و تحلیل کوهورت گذشته نگر از داده های سازمان بیمه در فاصله ی سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ برای ۳۲،۱۶۸ زن انجام دادند. IUGR به عنوان تابعی از نوع و زمان انجام درمان دندانپزشکی مورد بررسی قرار گرفت و از رگرسیون لجستیک[۲] پس از تعدیل عوامل مخدوشگر بالقوه در این آنالیز استفاده شد. آنالیز حساسیت، اثرات بالقوه ی عوامل مخدوشگر ناخواسته را ارزیابی کرد.
یافته های این تحقیق نشان می دهد برای زنانی که پس از زایمان تحت درمان پریودنتال قرار گرفته بودند، – بیانگر وجود بیماری پریودنتال درمان نشده در دوران بارداری-، شانس  IUGR  به طور معنی داری بیشتر از زنانی است که هیچ درمان پریودنتالی را دریافت نکرده بودند(adjusted OR 1.5, 95% CI 1.2, 1.8).
محققان نتیجه گیری نمودند که درمان پریودنتال بلافاصله پس از زایمان، که نشان دهنده ی ابتلای مادر به پریودنتیت در حین بارداری است، با افزایش خطر ابتلا به IUGR ارتباط دارد. برای مطالعه ی متن کامل این مقاله به آدرس https://www.medscape.com/viewarticle/902851 مراجعه کنید.

منبع و سایت خبر:

BMC Oral Health. ۲۰۱۸;۱۸(۱۶۱)

https://www.medscape.com/viewarticle/902851

————————————————————————————————————————————-

[۱] محدودیت رشد داخل رحمی IUGR درصورتی مطرح می شود که در ارزیابی وزن جنین با استفاده از تصاویر سونوگرافی، وزن جنین زیر صدک دهم نسبت به سن بارداری، گزارش شود.

[۲]رگرسیون لجستیک یک مدل آماری رگرسیون برای متغیرهای وابسته دوسویی مانند بیماری یا سلامت، مرگ یا زندگی است.