Home / خبرها / استفاده از اپی نفرین در پروسیجرهای دندانپزشکی برای بیماران مبتلا به نارسایی قلب، ایمن است

استفاده از اپی نفرین در پروسیجرهای دندانپزشکی برای بیماران مبتلا به نارسایی قلب، ایمن است

۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ – محققان برزیلی اخیرا در مطالعه ای به بررسی ایمنی استفاده از اپی نفرین همراه با محلول بی حسی موضعی در پروسیجرهای دندانپزشکی برای بزرگسالانی با نارسایی قلبی، پرداختند.

آنها به طور تصادفی ۷۲ بیمار را برای دریافت یا عدم دریافت اپی نفرین به عنوان بخشی از بی حسی قبل از درمان، ثبت نام کردند. محققان دریافتند که به جز درد بیشتر در بیماران گروه بدون اپی نفرین، تفاوتی بین گروه ها وجود ندارد. آنها این مطالعه را در یک پوستر در نشست علمی انجمن قلب آمریکا (AHA)  در ۱۱ نوامبر ارائه نمودند.
محققان اظهار داشتند: به نظر می رسد محلول بی حس کننده ی موضعی لیدوکایین همراه با اپی نفرین برای بیماران مبتلا به نارسایی قلبی ایمن و موثر است.
این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور توسط دکتر Sergio Quaresma از موسسه ی قلب دانشگاه São Paulo در برزیل رهبری شد.
محققان نوشتند: در مورد استفاده از یک بی حس کننده ی موضعی بهمراه یک تنگ کننده ی عروقی برای بیمارانی که تحت درمانهای دندانپزشکی قرار می گیرند، به علت احتمال وقوع حوادث نامطلوب قلبی عروقی ، بحث هایی وجود دارد. این اولین مطالعه برای بررسی استفاده از لیدوکائین با و بدون اپی نفرین در بیمارانی است که قبل از مطالعه به نارسایی قلبی مبتلا بودند.
در مجموع ۷۲ بیمار که برای کشیدن دندان و یا ترمیم دندان مراجعه کرده بودند به صورت تصادفی برای دریافت لیدوکائین با یا بدون اپی نفرین در این تحقیق شرکت کردند.
محققان خاطر نشان نمودند که در حین انجام پروسیجرهای دندانپزشکی، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در هر دو گروه به طور معنی داری افزایش و ماکزیمم ضربان قلب برای هر دو گروه بطور قابل توجهی کاهش یافته بود. با این وجود، هیچ اختلافی در فشار خون، ضربان قلب و آریتمی ها بین دو گروه مشاهده نشد. اما بیمارانی که اپی نفرین دریافت نکرده بودند، افزایش قابل توجهی از درد را گزارش کردند.
محققان هیچ گونه محدودیتی را در این مطالعه ذکر نکرده و نتیجه گیری نمودند که درمان با اپی نفرین در پروسیجرهای دندانی سبب بروز اثرات قلبی عروقی نامطلوب برای بیماران مبتلا به نارسایی قلبی نمی شود.
منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=apm&pag=dis&ItemID=323863