Home / خبرهای تخصصی پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی / در پاکسازی التهاب پریودنتال، موقعیت مهم است

در پاکسازی التهاب پریودنتال، موقعیت مهم است

۲۶ نوامبر ۲۰۱۸ – محققان دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه Penn و دانشگاه فنی Dresden دریافتند که پروتئین Del-1 بسته به سلولی که آن را ترشح می کند، عملکرد متفاوتی دارد. هنگامی که توسط ماکروفاژهای سیستم ایمنی ترشح می شود، به عنوان پلی بین این سلول ها و نوتروفیل ها عمل کرده و به پاکسازی و برطرف شدن التهاب کمک می کند.

Location Matters in Resolving Periodontal Inflammation
پروتئین Del-1 نه تنها شروع التهاب را در پریودنتیت و سایر بیماریها مانند آرتریت و دیابت محدود می کند، بلکه در پاکسازی التهاب و بازگرداندن بدن به حالت قبل از تخریب ناشی از التهاب، به طور فعال کار می کند. محققان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه فنی درسدن می گویند: عملکرد این پروتئین بستگی به نوع سلولی دارد که آن را تولید می کند.
دکتر Chavakis  از دانشگاه فنی درسدن می گوید: این یافته ها باعث شد ما ” اصل موقعیت[۱] ” را در تنظیم فضایی پاسخ ایمنی پیشنهاد دهیم، به عبارت دیگر، مولکول های هموستاتیک – سلولهایی که مسئول حفظ تعادل در بدن هستند-، ممکن است با توجه به محل استقرارشان، عملکردهای تنظیمی مختلفی داشته باشند.

محققان قبلا با تمرکز بر پریودنتیت بعنوان یک سیستم مدل، متوجه شدند کهDel-1  فعالیت نوتروفیل ها را محدود می کند، و از آسیب ناشی از التهاب و تحلیل استخوان در لثه ها جلوگیری می کند. در این مطالعه جدید، آنها می خواستند ببینند که Del-1 علاوه بر این که می تواند از التهاب جلوگیری کند، آیا می تواند به طور فعال پس از وقوع التهاب، تاثیرات آن را برطرف کند یا بعبارت دیگر التهاب را پاکسازی کند.
محققان دریافتند که در افراد مبتلا به پریودنتیت، سطح Del-1 پس از درمان این بیماری افزایش می یابد. برای پیگیری یافته ها و کشف مکانیسم عملکرد Del-1، آنها بر روی موشهای مدل بیماری لثه، تحقیق کردند. آنها دریافتند که سطح بیان Del-1 زمانی که بیماری لثه در این حیوانات شروع به برطرف شدن می کند، افزایش می یابد که سازگار با اطلاعات انسانی بود.
پروفسور Hajishengallis در دانشکده ی دندانپزشکی Penn ، گفت: فقط به این دلیل که Del-1 افزایش می یابد لزوما به معنای یکی بودن نتایج حیوانی با نتایج بدست آمده از مطالعات انسانی نیست، اما هنگامی که ما آزمایش مشابهی را با موش های فاقد Del-1 انجام دادیم، فرآیند پاکسازی التهاب شکست خورد.
این نتیجه به دانشمندان نشان داد که Del-1 یک جزء ضروری از فرآیند پاکسازی التهاب است. برای بررسی بیشتر این احتمال، محققان پریتونیت(peritonitis) را بررسی کردند که شامل التهاب صفاق است. در اینجا، نیز محققان همان اثر را دیدند و توانستند مسیر این فرایند را کشف کنند.
پروتئین Del-1 توانست به عنوان یک پل مولکولی و با اتصال نوتروفیلها به ماکروفاژها، خارج نمودن نوتروفیل ها را از محل التهاب تسهیل کند، ماکروفاژها یک نوع مشخص از سلول های ایمنی بدن هستند که بقایای سلولی را در بر گرفته و هضم می کنند و محیط را سالم تر می نمایند. این فرآیند پاکسازی نوتروفیل های در حال مرگ، efferocytosis یا حذف سلولی توسط فاگوسیتوز نامیده می شود.
موضوع مهم این است که با حضور Del-1 ، ماکروفاژهای افروسیتیک به نوعی برنامه ریزی مجدد می شوند که به برطرف نمودن التهاب و تعمیر بافت ها کمک می نمایند. موش های فاقد یک دومین از Del-1  که در اندرکنش با ماکروفاژها نقش کلیدی دارد، قادر به ترویج افروسیتوز نبودند. پروتئین Del-1، همچنین گروهی از واسطه های مولکولی به نام resolvins ها را القا می کند که باعث ارتقاء فرآیند پاکسازی التهاب می شوند.
محققان این فرضیه را مطرح کردند که Del-1 ممکن است با تنظیم یک حلقه بازخورد مثبت resolvins ها را تحریک کرده و سپس با کمک آنها به برطرف شدن التهاب و بازگرداندن همه چیز به حالت قبل از التهاب کمک کند. اما محققان اظهار داشتند که شاید جدیدترین یافته های آنها چیزی است که آن را “اصل محل یا موقعیت” نامیده اند.
پروتئین Del-1 از سلولهای اندوتلیال که بافت ها را مفروش می کنند، ترشح می شود، این پروتئین مسئول تنظیم شروع التهاب با مهار ترافیک نوتروفیل ها می باشد. اما ماکروفاژها نیز می توانند Del-1 را ترشح کنند. محققان با استفاده از موش هایی که سلولهای اندوتلیال یا ماکروفاژهای آنها به تولید بیش از حد Del-1  می پرداختند، دریافتند که فعالیت پروتئین Del-1 به نوع سلولی که آن را ترشح می کند، بستگی دارد. برای مثال، تولید بیش از حد Del-1 فقط در سلولهای اندوتلیال، در توانایی حیوانات برای پاکسازی نوتروفیل ها در یک مدل پریتونیت، تفاوتی ایجاد نمی کند. در مقابل، موش هایی که ماکروفاژهای آنها Del-1 بیش از حدی تولید می کردند، هیچ مزیتی در جذب نوتروفیل ها نداشتند، اما قادر بودند که نوتروفیل ها را از محل التهاب بهتر پاک کنند.
این” اصل موقعیت ” مفهومی جدید است. بافتها، کیسه ای از مولکول ها نیستند، بلکه جغرافیای آنها بسیار مهم است. Del-1 به عنوان یک پروتئینpro-resolution ، احتمالا هم جهت با درمان هایی عمل می کند که باعث ارتقای سلامت پریودنتال می شود. به عنوان مثال، بازدارنده ی مکمل AMY-101، که می تواند باعث افزایش سطح Del-1 شود، بسته به این که Del-1 توسط چه سلولی ترشح شده باشد، سرعت پاکسازی التهاب را تسریع می کند.
دکتر Chavakis گفت: این مکانیسم پایه برای پاکسازی التهاب توسط Del-1 همچنین ممکن است در بسیاری از بیماری های التهابی مانند بیماری های التهابی متابولیکی یا بدخیمی ها دخیل باشد.
این مطالعه، با عنوان”  DEL-1باعث تقویت افروسیتوز توسط ماکروفاژ و پاکسازی التهاب می شود” در مجله ی Immunology Nature  منتشر شد.

منبع:

http://dentistrytoday.com/news/industrynews/item/4098-location-matters-in-resolving-periodontal-inflammation

[۱] ‘location principle’