Home / خبرها / ترکیب شیر مادر و بزاق نوزاد به شکل گیری میکروبیوم دهانی سالم کمک می کند

ترکیب شیر مادر و بزاق نوزاد به شکل گیری میکروبیوم دهانی سالم کمک می کند

۵ دسامبر ۲۰۱۸- بحث های زیادی در مورد جوانب مثبت و منفی تغذیه با شیر مادر و شیر خشک وجود دارد. یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه تکنولوژی کوئینزلند (QUT)، در همکاری با دانشگاه کوئینزلند، در استرالیا، دریافتند که تغذیه با شیر مادر، حداقل از لحاظ بهداشت دهان و دندان برای نوزاد، مفید است.

دکتر Dom Smayney از موسسه بهداشت و نوآوری های بیومدیکال در QUT، گفت: مطالعات قبلی ما، تفاوت های قابل توجهی را در نوع باکتریهای غالب یا شیوع باکتری های کلیدی در دهان نوزادان تغذیه شده با شیر مادر و شیر خشک نشان داده است و در حقیقت اندرکنش هایی که بین شیر مادر و بزاق اتفاق می افتد، سبب تقویت ایمنی ذاتی نوزاد بطور هم جهت برای تنظیم میکروبیوم دهان او می شود.

در مطالعه ی اخیر، انواع میکروارگانیسم ها در معرض مخلوطی از شیر مادر و بزاق قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رشد میکروارگانیسم های بیماریزا و کامنسال دهانی بلافاصله و تا یک روز بعد، در محیط آزمایشگاه مهار می شود.

دکتر Sweeney  گفت: یافته های ما نشان می دهد که شیر مادر بیش از یک منبع ساده ی تغذیه ای برای نوزادان است زیرا نقش مهمی در شکل دادن یک میکروبیوم سالم دهانی دارد. تحقیقات قبلی ما نشان داد که از تماس شیر مادر با بزاق دهان نوزادان ترکیبات ضد باکتریایی، از جمله پراکسید هیدروژن آزاد می شود. انتشار این ترکیب شیمیایی، همچنین سیستم لاکتوپراکسیداز را فعال می کند که آن نیز به نوبه ی خود ترکیبات اضافی را تولید می کند که دارای فعالیت ضد باکتریایی هستند و این ترکیبات قادر به تنظیم رشد میکروارگانیسم ها می باشند.

به گفته ی محققان، ترکیب میکروبیوتای دهان کودک نقش مهمی در سلامت و تندرستی او دارد و همچنین بر عفونت ها و بیماری های او در اوایل دوره ی کودکی تاثیر می گذارد.

این مطالعه با عنوان “اثر ترکیب شیر و بزاق نوزاد بر رشد میکروارگانیسم های بیماری زا و کامنسال دهانی در محیط آزمایشگاه” در نشریه ی Scientific Reports  در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۸ منتشر شد.

منبع:

https://www.dental-tribune.com/news/combination-of-breast-milk-and-babies-saliva-shapes-healthy-oral-microbiome-study-suggests/