تسهیل درمان Regenerative

نویسنده دکتر Paul Fugazzotto

اول دسامبر ۲۰۱۸ – بازسازی استخوان پیش از این به عنوان یک درمان پیچیده با میزان قابل توجهی عوارض در نظر گرفته می شد، اما هم اکنون بازسازی هدایت شده ی استخوان (GBR) به یک روش قابل پیش بینی و نسبتا بدون تروما تبدیل شده است. این تکامل، درمان ترمیمی(Regenerative Therapy) ایمپلنت را متحول کرده است. مقدار مناسبی از استخوان را می توان با این روش به صورت قابل پیش بینی بازسازی نمود تا مکانی ایده آل برای قرار دادن ایمپلنت ایجاد گردد و مقدار لازم استخوان برای مقاومت در برابر نیروهای فانکشنال در طول زمان فراهم و نتیجه ی نهایی از نظر زیبایی مطلوب باشد. علیرغم این واقعیت ها، کلینیسین ها هنوز ایمپلنت ها را در موقعيت های مشکل دار و زوایای نامناسب قرار می دهند.

این مقاله بر روی پیش نیازهای لازم برای کسب نتایج عالی از درمان GBR تمرکز کرده و همچنین تعریفی از موفقیت مورد نظر را در درمان GBR ارائه می دهد.

بسته شدن زودهنگام بافت نرم

بسته شدن سریع بافت نرم در طول دوره ی بازسازی استخوان بسیار مهم است. بسته نشدن سریع بافت نرم باعث کاهش حجم استخوان بازسازی شده، و قابل پیش بینی نبودن مورفولوژی استخوان بازسازی شده می گردد و پوشش نازک بافت نرم به نوبه خود بر زیبایی نتیجه ی درمان تاثیر منفی خواهد گذاشت.

خوشبختانه طرح های فلپ اثبات شده ، بسته شدن سریع بافت نرم را تضمین می کنند. این طرح های فلپ عبارتند از:

  • استفاده از برش های طویل عمودی آزاد کننده در قسمت باکال و لینگوال / پالاتال سایت هایی که باید بازسازی شوند.
  • گسترشهای افقی در برش های عمودی آزاد کننده در ادامه ی آپیکالی آنها
  • کنار زدن ضخامت کامل فلپ های mucoperiosteal ، از جمله مناطق زیر برش های گسترشی افقی

The Rotated Palatal Pedicle

هنگامی که طرح های فلپ فوق الذکر برای فراهم آوردن تحرک  مناسب فلپ، برای دستیابی به بستن اولیه زخم بدون گشش  passive primary closure کافی نباشند، ازفلپ های چرخشی پایه دار پالاتال استفاده می شود. پس از کنار زدن فلپ ، برشی روی قسمت داخلی فلپ پالاتال در تقریبا ۳٫۰ تا ۴٫۰ میلی متر از پایه ی فلپ ایجاد می گردد. سپس فلپ پالاتال در جهت کرونال، با استفاده از بلند کردن بافت و تیغ شماره ی ۱۵، جدا می شود. نتيجه ی این کار، افزایش طول فلپ پالاتال تقريبا به میزان ۵۰ تا ۶۰٪ است.

Simplifying Regenerative TherapySimplifying Regenerative Therapy2Simplifying Regenerative Therapy3Simplifying Regenerative Therapy4The Everted Flap

در شرایط خاص، ممکن است soft-tissue pedicles  همچنین از داخل سوکت دندان تهیه شود. هنگامی که صفحه آلوئولار باکال تحلیل رفته باشد و سوکت اپیتلیالیزه شده باشد، رویکرد everted flap  مورد استفاده قرار می گیرد.

انتخاب مواد

اعتماد به نفس در توانایی دستیابی به ترمیم سریع نرم بافت در طول دوره بازسازی اجازه می دهد تا دندانپزشک به انتخاب مواد مناسب بازسازی بر اساس مورفولوژی نقص، به جای محدودیت های درمانی، بپردازد. اهمیت چنین معیاری برای انتخاب، در تصمیم گیری بین استفاده از یک ممبران قابل جذب یا یک ممبران پوشش دهنده ی تقویت شده با تیتانیوم در یک وضعیت مشخص، مشهود است.

موارد بالینی

بیمار اول با تحلیل قابل توجه استخوان پس از کشیدن یک دندان اینسیزور مرکزی در فک بالا، تحت درمان قرار گرفت. دیواره ی باکال استخوان آلوئولار از بین رفته و باقی مانده ی استخوان آلوئولار،  non-space maintaining   بود (شکل ۱). شش ماه پس از استفاده از مواد پارتیکولیت و یک ممبران پوشش دهنده ی قابل جذب، معاینه ی مجدد نشان داد که نتیجه ی بازسازی استخوان کمتر از مقدار استخوان ایده آل است (شکل ۲). در حالیکه استخوان بطور قابل توجهی بازسازی شده بود، استخوان آلوئولار در کرست ریج نازک و شیب دار بود. در چنین شرایطی، استخوان کریستال پری ایمپلنت می تواند پس از جایگذاری ایمپلنت نازک باشد. پایداری چنین استخوانی تحت فشارهای فانکشنال در طول زمان قابل پیش بینی نیست.

تعریف موفقیت بدنبال درمان GBR به داشتن حداقل ۲٫۰ میلیمتر استخوان کریستال در بخش باکال و پالاتال/ لینگوال پس از قرار دادن ایمپلنت اطلاق می شود، داشتن این مورفولوژی به حمایت از بافت نرم کمک می کند، بنابراین نتایج درمان را از نظر عملکردی و زیبایی شناختی به حداکثر می رساند.

بیمار دیگر با تحلیل استخوان آلوئولار در سمت باکال پس از کشیدن دندان اینسیزور مرکزی فک بالا تحت درمان قرار گرفت (شکل ۳). از گرافت پارتیکولیتی که در مورد قبلی استفاده شده بود، برای این بیمار نیز استفاده شد. با این حال، مواد پیوند با غشای تقویت شده با تیتانیوم پوشانده شد. معاینه ی مجدد ۶ ماه پس از بازسازی، یک فرم ریج ایده آل را نشان می دهد (شکل ۴). در نتیجه، پس از قرار دادن ایمپلنت، استخوان کریستال پری ایمپلنت ضخیم بود و می تواند در طول زمان به طور قابل پیش بینی در برابر نیروهای فانکشنال مقاومت کند.

در هنگام درمان ناحیه ای که دندان آن قبلا کشیده شده است و آتروفی قابل توجهی در ریج رخ داده است، استفاده از غشاء تقویت شده با تیتانیوم و مواد پارتیکولیت، همراه با دستیابی به ترمیم زودهنگام بافت نرم در طی ۶ ماه ، منجر به ایجاد یک ریج ایده آل می شود (شکل ۵ و ۶). ایمپلنت در این حالت می تواند در موقعیت ایده آل قرار گیرد و در عین حال با ایجاد استخوان کریستال کافی در برابر نیروهای فانکشنال در طول زمان مقاومت کند.

در مورد بیمار سوم، به جای قرار دادن ايمپلنت در استخوان آتروفيک خلفی در فک پايين، از مواد پارتیکولیت و غشاء تقويت شده با تيتانيوم جهت بازسازی کانتورهای ریج ايده آل برای قرار دادن قابل پيش بينی ايمپلنت استفاده شد (شکل ۷ و ۸).

نتیجه گیری

پس از تشخیص دقیق و برنامه ریزی جامع برای درمان، بازسازی هدایت شده ی استخوان به دندانپزشکان اجازه می دهد که به نتایج بی نظیری دست یابند.

منبع:

http://dentistrytoday.com/articles/10504