Home / خبرهای تخصصی پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی / میکروبیوتای کامنسال فعالیت استخوان را تقویت می کنند

میکروبیوتای کامنسال فعالیت استخوان را تقویت می کنند

دوم  ژانویه ۲۰۱۹ – به گفته ی محققان دانشگاه اوکایاما، حضور میکروارگانیسم های کامنسال،- میکروارگانیسمهای بی خطری که در بدن زندگی می کنند-، باعث افزایش فعالیت استئوکلاست ها و استئوبلاست ها می شود. استئوکلاست ها سلول هایی هستند که بافت استخوان را تجزیه و استئوبلاست ها سلول هایی هستند که استخوان را سنتز می کنند.

محققان بر روی موش های بدون باکتری(germ یا (GF و موشهای فاقد پاتوژنهای خاص(SPF) که هنوز هم میزبان میکروبیوتای کامنسال بودند، تحقیق کردند.

محققان با بررسی تصاویر میکروتوموگرافی بخشی از استخوان آلوئولار در این موشها در سن هشت هفتگی دریافتند که استخوان آلوئولار در موشهای  SPF بزرگتر از موش های GF است اما تراکم مواد معدنی استخوان های آلوئولار آنها کمتر است، که محققان آن را به حضور میکروبیوتای کامنسال مرتبط دانستند.

محققان با تجزیه و تحلیل سرم خون موش ها برای مواد مرتبط با فعالیت استئوکلاستها، نتیجه گیری کردند که میکروبیوتای کامنسال باعث توسعه ی بیشتر استئوکلاستها و فعالیت آنها می شود.

علاوه بر این، محققان دریافتند که بیان RNA  پیامبر  osteocalcin، که معدنی شدن استخوان را تسهیل می کند، به میزان قابل توجهی در موش های SPF افزایش می یابد، این نتایج بیانگر ارتباطی دیگر بین میکروبیوتای کامنسال و فرآیندهای بازسازی استخوان(bone-remodeling processes) است.

محققان اظهار داشتند که برای درک مکانیزم دقیق تاثیر میکروبیوتای کامنسال بر بیان ژن های اختصاصی استئوبلاست مانندosteocalcin، نیاز به تحقیقات بیشتری دارند.

محققان همچنین خاطرنشان کردند که نتایج آنها نشان می دهد که میکروبیوتای کامنسال، احتمالا با تحریک بیان osteocalcin در استئوبلاست ها مانع از کانی سازی بیش از حد می شود و با تنظیم عوامل خاص رونویسی، فعالیت استئوبلاستها و استئوکلاستها را افزایش می دهد. نتایج این مطالعه در مجله یMolecules  منتشر شد.

منبع:

http://dentistrytoday.com/news/industrynews/item/4233-commensal-microbiota-enhance-bone-activity