Home / خبرها / محققان منابع استرس دانشجویان دندانپزشکی را بررسی کردند

محققان منابع استرس دانشجویان دندانپزشکی را بررسی کردند

۱۳ فوریه  ۲۰۱۹- تنها در تعداد کمی از مطالعات، فشارهایی که دانش جویان باید در دانشکده ی دندانپزشکی خود را با آن تطبیق دهند، و عوامل احتمالی ایجاد کننده ی چنین استرسهایی بررسی شده است. مطالعه اخیر که توسط محققان کالج دندانپزشکی دانشگاه نیوانگلند(که در سال ۲۰۱۳راه اندازی شد) منتشر شد، به این موضوع پرداخته و ارتباطی را میان برنامه ی درسی و استرس دانشجویان به تصویر کشیده است.

پرفسور Yang Kang ، پژوهشگر ارشد این مطالعه گفت: این مطالعه اثرات برنامه ی درسی را بر استرس دانشجویان دندانپزشکی سال اول و دوم تعیین کرد. نتایج این تحقیق به تغییراتی در برنامه درسی کالج ما منجر شد. ما امیدواریم که این تغییرات بتواند به کاهش استرس دانش جویان کمک کند. علاقه ی اصلی من تحقیقات آموزشی است، من می خواهم به دانش آموزان کمک کنم تا بتوانند چالش هایشان را در دانشکده ی دندانپزشکی کاهش دهند.

در این مطالعه ی مقطعی، داده های جمع آوری شده از ۶۴ دانشجوی سال اول و ۶۳ دانشجوی دوم سال تحصیلی در ترمهای پاییز و بهار سال تحصیلی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از پرسشنامه، محققین اطلاعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان و استرسورهای مربوط به برنامه درسی آنها را ارزیابی کردند.

این مطالعه نشان داد که دانشجویان سال دوم در مجموع اضطراب بیشتری را در مقایسه با دانشجویان سال اول، به خصوص در ترم بهار، تجربه کرده اند. به طور کلی، دانشجویان سال اول که با خانواده هایشان زندگی می کردند، نسبت به همتایان سال دوم خود کمتر احساس تنش داشتند. سن عامل دیگری است که با استرس ارتباط دارد، بطوریکه دانشجویان ۲۵ ساله و بالاتر استرس کمتری را نسبت به هم کلاسی های کم سن و سال تر از خود، تجربه کردند.

علاوه بر شناسایی عوامل جمعیت شناختی، این مطالعه بینش ارزشمندی را در مورد توسعه ی برنامه درسی فعلی در این دانشکده ی تازه تاسیس ارائه نمود، که منجر به اصلاح برنامه های درسی مانند بازنگری در برنامه ی دروسی خاص یا تغییر ارزش اعتباری برخی از دروس شد. این اصلاحات به منظور کمک به دانش جویان برای ایجاد تعادلی بهتر بین زندگی شخصی و حجم فشرده ی درسی آنها انجام شد. مشاهدات آتی همچنین می توانند به توسعه سیستم های پشتیبانی از دانشجویان در آینده ی نزدیک کمک کند.

این مطالعه با عنوان “Curriculum setting and pre-clinical dental students’ stress level,”  در شماره دسامبر سال  ۲۰۱۸ در  Journal of the Scholarship of Teaching and Learning به صورت آنلاین منتشر شد.

منبع:

https://www.dental-tribune.com/news/researchers-analyze-sources-of-stress-in-dental-students/