Home / خبرها / وجود ارتباط نزدیک بین عملکرد شناختی و سلامت دهان در بزرگسالان سالمند

وجود ارتباط نزدیک بین عملکرد شناختی و سلامت دهان در بزرگسالان سالمند

۶ مارس ۲۰۱۹- در یک مطالعه ی دندانپزشکی جامعه نگر و اپیدمیولوژی دهان، مشخص گردید ضعف عملکرد شناختی در افراد مسن با سلامت ضعیف دهان و دندان و خطر بالاتری برای از دست دادن دندانها در مراحل بعدی زندگی ارتباط دارد.

در این مطالعه، ۴۴۱۶ فرد بالغ انگلیسی با سن ۵۰ سال یا بالاتر که عملکرد شناختی آن در سالهای ۲۰۰۲-۲۰۰۳ ارزیابی شده بود، شرکت داشتند. سپس شرکت کنندگان، تعداد دندانها و وضعیت بهداشت دهان و دندان خود را در سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ گزارش نمودند.

هنگامی که نمره عملکرد شناختی در پنج رده(quintiles) تقسیم بندی شد، ارتباط معنی داری بین عملکرد شناختی و از دست رفتن دندان ها مشاهده گردید. شانس از دست دادن دندانها در افرادی که در پایین ترین درجه از عملکرد شناختی بودند( منعکس کننده عملکرد شناختی ضعیف)، ۳۹ درصد بیشتر از کسانی بود که در بالاترین درجه از عملکرد شناختی قرار داشتند. همبستگی مشابه ای از نظر اندازه و جهت بین عملکرد شناختی و گزارش افراد از سلامت دهان و دندان خود، مشاهده شد.

دکتر Jianhua Wu ، از دانشگاه لیدز در انگلستان، گفت: مطالعه ی ما نشان داد که ارتباط نزدیکی بین عملکرد شناختی و سلامت دهان در افراد مسن تر وجود دارد، این یافته ها نشان می دهد که بهبود عملکرد شناختی می تواند به طور بالقوه باعث بهبود سلامتی دهان و کاهش خطر از دست دادن دندان ها در جمعیت در حال پیری، شود.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20190306/Study-suggests-close-link-between-cognitive-function-and-oral-health-in-older-adults.aspx