Home / خبرها / تاثیر فشار زمان بر عملکرد تشخیصی دندانپزشکان

تاثیر فشار زمان بر عملکرد تشخیصی دندانپزشکان

۵ آوریل ۲۰۱۹- با توجه به نتایج تحقیقات جدیدی که به رهبری دانشگاه پلیموث انجام شد، دندانپزشکان ممکن است اطلاعات تشخیصی مهمی را در بررسی تصاویر اشعه ایکس از دندان ها در شرایط فشار ناشی از کمبود زمان از دست بدهند.

این مطالعه نشان می دهد که دندانپزشکان مراقبت های اولیه ۶۷ درصد از موارد تحلیل استخوان و ۴۰ درصد از پوسیدگی های دندان را در یک نمونه از تصویر اشعه  X دندان، زمانی که مدت زمان محدودی برای ارزیابی به آنها داده می شود، تشخیص نمی دهند. با این حال، ۴۰ دندانپزشک شرکت کننده در این مطالعه، به طور متوسط، تمام آسیب های مربوط به تحلیل استخوان و پوسیدگی دندان را زمانی که با فشار کمبود زمان مواجه نبودند، به درستی تشخیص دادند.

تصاویر اشعه ایکس دندان به طور معمول توسط دندانپزشکان برای تشخیص پوسیدگی دندان و تحلیل استخوان حمایت کننده ی اطراف دندان ها (نشانه ای از بیماری های شدید لثه) درخواست می شوند.

دندانپزشکان شرکت کننده در این مطالعه، که همگی در جنوب غربی انگلستان و در اطراف آن مشغول بکار بودند، میزان استرس خود را در شرایط کمبود وقت، بسیار بالاتر از شرایط بدون فشار زمانی ارزیابی کردند.

این تحقیق توسط دکتر Anastasios Plessas، دانشیار بالینی دانشکده دندانپزشکی  Peninsula، با همکاری محققان دانشکده ی روانشناسی دانشگاه Plymouth رهبری شد.

دکتر Plessasگفت: از آنجایی که هیچ مطالعاتی در زمینه ی تاثیر فشار زمانی بر عملکرد دندانپزشکان وجود نداشت و این مسئله واقعا مهم است، من این تحقیق را انجام دادم. این تحقیق نشان داد ضعف قابل توجهی در عملکرد تشخیصی دندانپزشکان هنگام بررسی تصاویر اشعه ایکس دندانها، تحت فشار زمانی ایجاد می شود و این اشتباهات تشخیصی ممکن است ایمنی بیمار را در معرض خطر قرار دهد. تشخیص ضعیف ممکن است منجر به نیاز به درمان پیچیده تر در آینده برای بیمار و حتی کشیدن دندان وی شود. این مطالعه نشان می دهد که ما نباید زمان ویزیت بیماران را کاهش دهیم تا افراد بیشتری را در طی یک روز معاینه و درمان کنیم، بلکه باید به دنبال روش های دیگر برای رفع نیازهای بیماران باشیم.

این مقاله تحت عنوان تاثیر فشار زمان بر عملکرد تشخیصی دندانپزشکان هم اکنون در Journal of Dentistry  قابل مشاهده است.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-04-dentists-underdiagnose-pressure.html