Home / خبرها / خطر پوسیدگی دندانهای کودکان به دلیل مدت زمان کوتاه یا مدت زمان طولانی تغذیه با شیر مادر را می توان با استفاده از آب حاوی فلوراید کاهش داد

خطر پوسیدگی دندانهای کودکان به دلیل مدت زمان کوتاه یا مدت زمان طولانی تغذیه با شیر مادر را می توان با استفاده از آب حاوی فلوراید کاهش داد

۱۳ مه ۲۰۱۹ – پژوهشگران دانشگاه آدلاید می گویند: مادران حساس به پوسیدگی دندانها می توانند اطمینان حاصل کنند که فرزندانشان در معرض خطر پوسیدگی دندان در صورت تغذیه ی کوتاه مدت با شیر مادر و یا تغذیه ی طولانی مدت با شیر مادر(بیش از ۲۴ ماه) قرار نمی گیرند، اگر برای تهیه ی شیر خشک نوزادان خود از آب حاوی فلوراید استفاده کنند یا به نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند پس از ۶ ماهگی آب حاوی فلوراید بدهند.

این تحقیقات جدید که در دانشگاه آدلاید به رهبری دکترDiep Ha  و با همکاری متخصصین دندانپزشکی و تغذیه ی استرالیا و بریتانیا انجام گردید، در مجله تحقیقات دندانپزشکی منتشر شد. در این تحقیق حفره های دندانی کودکان پنج و شش ساله، استفاده از آب حاوی فلوراید، تغذیه با شیر مادر در دوره ی نوزادی و مدت زمان تغذیه با شیر مادر بررسی گردید.

این مطالعه با استفاده از داده های جمع آوری شده از یکی از بزرگترین و جامع ترین مطالعات جمعیتی بهداشت دهان و دندان کودکان: مطالعه ی ملی بهداشت دهان و دندان کودکان( ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴) انجام شد.

نتایج نشان داد که بهترین و موثرترین مدت زمان تغذیه با شیر مادر برای سلامت دندان ها، بیش از یک ماه و حداکثر تا ۲۴ ماه است.

کمترین میزان تغذیه با شیر مادر (عدم تغذیه با شیر مادر یا تغذیه با شیر مادر برای مدت کمتر از یک ماه) و طولانی شدن شیردهی بیش از ۲۴ ماه هر دو با افزایش حفره های دندانی مرتبط هستند. اما اگر کودکان در معرض آب فلوراید دار قرار گیرند، این اثرات کاهش می یابد.

پروفسور Loc Do، از مرکز تحقیقات بهداشت دهان و دندان جمعیت در دانشگاه آدلاید گفت: پوسیدگی دندان شایع ترین بیماری مزمن در کودکان است. تغذیه با شیر مادر نه تنها برای سلامتی عمومی بلکه برای سلامت دندان های کودکان جوان مهم است. عدم تغذیه با شیر مادر یا تغذیه با شیر مادر برای مدت کمتر از یک ماه(Minimal breastfeeding) و همچنین ادامه ی شیردهی بیش از ۲۴ ماه می تواند خطر ابتلا به پوسیدگی دندان را در کودکان افزایش دهد.

با این وجود، این خطر بالقوه می تواند با استفاده از آب فلوراید دار برای تهیه ی شیر خشک نوزاد و یا دادن آب فلوراید دار پس از سن ۶ ماهگی به نوزادی که با شیر مادر تغذیه می شود، کاهش می یابد.

پروفسور Do می گوید: در مناطقی با آب حاوی فلوراید، تغذیه با شیر مادر را می توان فراتر از سن ۲۴ ماهگی نیز توصیه کرد. در مناطقی که آب آشامیدنی آنها فاقد فلوراید است، تغذیه با شیر مادر تا ۲۴ ماهگی توصیه می شود. این توصیه نه تنها برای توسعه سلامت عمومی کودک بلکه برای حفظ سلامت دندانهای کودک مهم است. دیالوگ بین سازمان های بهداشتی باید با هدف به حداکثر رساندن منافع شیردهی و آب فلوراید دار انجام شود.

پروفسور Do گفت: استفاده از آب آشامیدنی حاوی فلوراید باید برای کودکان جوان توصیه شود. متخصصان دندانپزشکی باید مادران را به شیردهی تشویق کرده و از آنها حمایت کنند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-05-fluoride-dental-minimal-breastfeeding.html