Home / خبرها / محققان روش موثری برای آموزش بهداشت دهان و دندان به کودکانی با اختلال بینایی یافتند

محققان روش موثری برای آموزش بهداشت دهان و دندان به کودکانی با اختلال بینایی یافتند

۱۵ مه ۲۰۱۹- به یک رویکرد تطبیقی برای آموزش بهداشت دهان و دندان و ایجاد انگیزه برای مراقبت از دندان ها به طور مرتب، برای کودکان مبتلا به اختلال بینایی نیاز است. محققان موسسه ی تحصیلات عالی و تحقیقات KLE در Belagavi در هند، رویکردهای مختلف برای آموزش بهداشت دهان و دندان و اثربخشی این رویکردها را برای کودکانی با اختلال بینایی مورد مقایسه قرار دادند.

در این مطالعه ۹۰ کودک مبتلا به اختلال بینایی بین ۱۲ تا ۱۵ سال انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. کودکان گروه اول با محرک های کلامی و لمسی و روش های آموزشی همراه با بازی، آموزش داده شدند، دومین گروه با استفاده از خط بریل، در حالی که گروه سوم ترکیبی از این دو رویکرد را دریافت کردند.

محققان با بررسی پلاک و وضعیت لثه در فواصل مختلف، بهداشت دهان و دندان کودکان را بررسی نمودند. اولین ارزیابی پس از ۲۱ روز و ارزیابی نهایی پس از نه ماه انجام شد. علاوه بر این، قبل و بعد از آموزش، کودکان باید پرسشنامه هایی را پر می کردند که در آن در مورد میزان اطلاعات و عملکرد بهداشتی دهان و دندان و نگرش آنها نسبت به این موضوع سوال شده بود.

محققان دریافتند که آموزش ترکیبی بهداشت در گروه سوم، پلاک دندانی کودکان و نمره ی لثه های آنها را ۵۵ و ۵۲ درصد نسبت به دو گروه دیگر کاهش داده بود. علاوه بر این، نه تنها مهارت عملی کودکان بهبود یافت، بلکه شناخت آنها از موضوع افزایش و نگرش آنها نسبت به آن بهبود یافت.

این مطالعه تحت عنوان “اثربخشی مداخلات آموزشی بهداشت دهان و دندان در کودکان دبستانی مبتلا به اختلالات بینایی ” در شماره ی ماه مارس سال ۲۰۱۹ نشریه ی Special Care in Dentistry منتشر شد.

منبع:

https://www.dental-tribune.com/news/researchers-find-effective-way-to-teach-visually-impaired-children-oral-hygiene/