Home / خبرها / دیابت تشخیص داده نشده با حمله قلبی و بیماری لثه ارتباط دارد

دیابت تشخیص داده نشده با حمله قلبی و بیماری لثه ارتباط دارد

۱۰ ژوئن ۲۰۱۹ – بر اساس مطالعات محققان موسسه ی کارولینسکا در سوئد، خطر انفارکتوس میوكارد و پریودنتیت در افرادی که اختلالات گلوکز در آنها تشخیص داده نشده است، افزایش می یابد. به گفته محققان این نتایج نشان دهنده ی نیاز به همکاری بیشتری بین دندانپزشکان و سایر متخصصان سلامت و احتمالا انجام غربالگری دیابت در کلینیک های دندانپزشکی است.

مطالعات پیشین همین گروه از محققان نشان داده است که پریودنتیت شدید با خطر بالاتر انفارکتوس میوکارد همراه است، همچنین پریودنتیت شدید تحمل گلوکز را کاهش می دهد، و دیابت در افرادی که یک حمله ی قلبی را تجربه کرده اند، شایع تر است.

در مطالعه ی اخیر، محققان به بررسی ارتباط اختلالات گلوکز تشخیص داده نشده (دیس گلایسمی یا کاهش توانایی متابولیسم قند) با انفارکتوس میوکارد و پریودنتیت پرداختند. نتایج این تحقیق در مجله Diabetes Care  منتشر شده است.

این مطالعه، حاصل همکاری متخصصان قلب و متخصصان دندانپزشکی در موسسه ی کارولینسکا بود و بر اساس داده های مطالعه ی قبلی(مطالعه ی PAROKRANK که توسط همین گروه انجام گردید) پایه گذاری شد. در این مطالعه ۸۰۵ بیمار که انفارکتوس میوکارد را تجربه کرده بودند از ۱۷ کلینیک قلب در سوئد و ۸۰۵ نفر بعنوان گروه کنترل که از نظر سن، جنسیت و کد پستی با یکدیگر همخوانی داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. وضعیت پریودنتال افراد شرکت کننده با تصاویر اشعه ایکس و دیس گلایسمی آنها با آزمون تحمل گلوکز خوراکی مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت کنندگانی که از ابتلای خود به دیابت مطلع بودند، از مطالعه حذف شدند و وضعیت پریودنتال و وضعیت قند خون ۷۱۲ بیمار و ۷۳۱ نفر از گروه کنترل، بررسی گردید. این افراد به سه دسته بر اساس وضعیت گلایسمی خود تقسیم شدند: طبیعی، کاهش تحمل گلوکز، تشخیص جدید دیابت. پس از تنظیم سن، جنس، عادات مصرف سیگار، تحصیلات و وضعیت مدنی[۱]، مقایسه ها انجام شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که اختلالات گلوکز، که قبلا تشخیص داده نشده اند، شامل دیابت و اختلال تحمل گلوکز، با انفارکتوس میوکارد مرتبط هستند. دیس گلایسمی تشخیص داده نشده، تقریبا در میان بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد نسبت به کنترل های سالم دو برابر شایع تر بود، که نتایج مطالعات قبلی همین گروه را تایید می کند. سالانه حدود ۳۰۰۰۰ نفر در سوئد انفارکتوس میوکارد را تجربه می کنند.

دیابت تشخیص داده نشده، همچنین با پریودنتیت شدید، ارتباط داشت. هنگامی که بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد و گروه کنترل به طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، این ارتباط در بیماران انفارکتوس میوکارد واضح تر از گروه کنترل بود، که احتمالا به این علت است که بسیاری از افراد گروه کنترل، بسیار سالم بودند و تنها تعداد کمی از آن ها به پریودنتیت شدید و دیابت تشخیص داده نشده، مبتلا بودند.

دکتر Anna Norhammar ، نویسنده ی مسئول این مقاله و متخصص قلب و استاد دانشکده ی پزشکی کارولینسکا در سولنا گفت: یافته های ما نشان می دهد که دیس گلایسمی یکی از عوامل خطر کلیدی برای هر دو بیماری پریودنتیت شدید و انفارکتوس میوکارد است و ترکیبی از پریودنتیت شدید و دیابت تشخیص داده نشده، خطر ابتلا به انفارکتوس میوکارد را بیشتر افزایش می دهد.

این نتایج با نتایج مطالعات پیشین مبنی بر “ارتباط پریودنتیت و دیابت” سازگار است و نشان می دهد که چنین ارتباطی برای دیابت تشخیص داده نشده، نیز وجود دارد.

به گفته محققان، این یافته ها بایستی متخصصان دیابت را در زمینه سلامت دهان و دندان بیماران خود حساس تر کند و بر نیاز به همکاری نزدیک با دندانپزشکان تاکید دارد.

پرفسور Lars Rydén ، نویسنده ی ارشد این مطالعه، از موسسه ی کارولینسکا در سولنا گفت: مطالعه PAROKRANK  نمونه خوبی از این همکاری است.

دکتر Norhammar می گوید: مطالعه ی ما نشان می دهد که اختلالات تشخیص داده نشده ی گلوکز در بیماران مبتلا به دو بیماری انفارکتوس میوکارد و پریودنتیت رایج است، بسیاری از افراد به طور منظم به دندانپزشک خود مراجعه می کنند و شاید درخواست تستهای روتین قند خون برای بیماران مبتلا به پریودنتیت شدید، باید مد توجه دندانپزشکان قرار گیرد.

یکی از محدودیت های مطالعه ی اخیر این بود که علیرغم تعداد زیاد شرکت کنندگان، تعداد افرادی که در گروه بیماران و گروه شاهد به پریودنتیت شدید و دیابت تشخیص داده نشده، مبتلا بودند، کم بود. بنابراین تفاوت های مشاهده شده در ارتباط بین دیابت تشخیص داده نشده و پریودنتیت شدید در بیماران و افراد گروه کنترل ها می تواند به تعداد کم بیماران مربوط باشد و یا واقعی باشد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-06-undetected-diabetes-linked-heart-gum.html

 

[۱] وضعیت مدنی به مجموع اقدامات و رویدادهای مربوط به زندگی یک شهروند از جمله تولد، ازدواج، مشارکت های مدنی، مرگ، طلاق و شهروندی، گفته می شود.