Home / خبرهای تخصصی پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی / آیا ناوبری هدایت شده توسط کامپیوتر می تواند کاشت ایمپلنت را آموزش دهد؟

آیا ناوبری هدایت شده توسط کامپیوتر می تواند کاشت ایمپلنت را آموزش دهد؟

۱۲ ژوئن ۲۰۱۹ – در زمینه ی کاشت ایمپلنت، پیشرفت سیستم های ناوبری پویای کامپیوتری ممکن است به دانشجویان دندانپزشکی یک رویکرد آموزشی جدید ارائه دهد. محققان یکی از این سیستم ها را به آزمایش گذاشتند تا تاثیر آن را در بهبود آموزش جراحی ایمپلنت به دانشجویان بررسی کنند.

آنها از ۱۴ دانشجوی دندانپزشکی در یک مطالعه ی آزمایشی برای کاشت ایمپلنت در مدلهای چاپ ۳ بعدی، ثبت نام کردند. نویسندگان مطالعه در گزارش خود در مجله ی اروپایی آموزش دندانپزشکی (۲۹ مه ۲۰۱۹) نوشتند که عملکرد دانش جویان به سرعت پس از اولین تلاش بهبود می یابد.

نویسندگان به رهبری دکتر Janina Golob Deeb، استادیار پریودنتیکس در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه Virginia Commonwealth در ریچموند، نوشتند: سیستم های ناوبری ایمپلنت با کمک کامپیوتر، می توانند آموزش جراحی ایمپلنت را در جراحان تازه کار بهبود بخشند.

جراحی با ناوبری پویا

جراحی با ناوبری دینامیک اجازه می دهد تا اپراتور بتواند محل استئوتومی و ایمپلنت را بر روی صفحه نمایش کامپیوتر در هنگام آماده سازی سایت و قرار دادن فیکسچر ایمپلنت تجسم نماید. نویسندگان اظهار داشتند که در مطالعات قبلی دقت این روش مشخص شده است، اما در آن مطالعات، جراحان آموزش دیده و با تجربه شرکت داشتند. در مطالعه ی اخیر، محققان می خواستند بدانند که آیا یک تکنولوژی ناوبری پویا می تواند دانشجویان دندانپزشکی بدون تجربه قبلی جراحی ایمپلنت، را برای قرار دادن دقیق و موفق ایمپلنت آماده کند؟

در این مطالعه، ۱۴ دانشجوی دندانپزشکی (۷ دانشجوی دختر و ۷ دانشجوی پسر) بدون تجربه ی قبلی قرار دادن ایمپلنت، به طور تصادفی برای پنج بار کاشت ایمپلنت شامل سه ایمپلنت در فک بالا یا چهار ایمپلنت در نواحی قدامی، خلفی و چپ / راست در فک پایین انتخاب شدند. در این تحقیق از مدل های فک بالا و فک پایین که با چاپ ۳ بعدی تهیه شده بود، استفاده گردید.

قبل از اولین تلاش در مورد چگونگی انجام این تحقیق، نحوه ی کار سیستم ناوبری و نحوه استفاده از هندپیس جراحی ایمپلنت و دریل ها به شرکت کنندگان، توضیحات و آموزش لازم داده شد. یک توقف یک هفته ای بین هر تلاش دانشجویان در نظر گرفته شد.

دانشجویان از سیستم هدایت پویای Navident ساخت شرکت کانادایی “ClaroNav” استفاده کردند. محققان زمان عمل را برای هربار کاشت ایمپلنت  و همچنین اختلاف افقی، عمودی و زاویه ای بین موقعیت های برنامه ریزی شده و موقعیت قرار داده شده ی ایمپلنت را ثبت کردند.

محققان اعلام کردند که مدت زمان عمل از اولین تلاش تا مرحله ی دوم بطور قابل توجهی کاهش یافت(۱۰٫۶ دقیقه در مقابل ۷٫۶ دقیقه، با تنظیم ۰۰۱ / ۰p <)، اما پس از آن ثابت باقی ماند. مدت زمان قرار دادن ایمپلنت ها در ناحیه مولر اول سمت چپ در ماگزیلا ، به طور قابل توجهی طولانی تر از سایر سایت ها بود (جدول زیر را ببینید).

Can computer guided navigation teach implant placementنویسندگان اظهار داشتند: به طور کلی، با هر بار کاشت ایمپلنت، زاویه سه بعدی قرار گیری ایمپلنت  ، (p <0.001) و ۲D vertical apex deviation ، (۰٫۰۱۴ = p) بهبود یافته بود، که بسیار مهم است زیرا زاویه سه بعدی قرار گیری ایمپلنت قطعا بهترین معیار برای دقت کلی است. با این حال، تغییرات در lateral 2D ، (p = 0.513) و overall 3D apex deviations ، (p = 0.784) از لحاظ آماری معنی دار نبودند.

پیشرفت های قابل توجه

نویسندگان اظهار داشتند که سناریوهای بالینی می توانند دارای پیچیدگی هایی فراتر از دقت استئواتومی باشند. آنها همچنین تعدادی از محدودیتهای این مطالعه را ذکر کردند:

  • این مطالعه یک نظرسنجی پس از آزمایش بود.
  • گروه کنترل برای آموزش سنتی کاشت ایمپلنت، در این مطالعه وجود نداشت.
  • در این مطالعه اطلاعاتی در مورد مهارتهای پیشین دانشجویان دندانپزشکی مانند تجربه ی بازیهای کامپیوتری جمع آوری نشده بود.

محققان گزارش دادند که سرعت عمل و زاویه ی انحراف در طی سه تلاش اول برای قرار دادن ایمپلنت ها با استفاده از ناوبری پویا توسط دانشجویان بهبود قابل توجهی یافت، که نشان می دهد این سیستم ها می تواند برای افرادی غیر از جراحان مجرب، سودمند باشد.

محققان نوشتند: این مطالعه شاید یکی از اولین مطالعاتی باشد که یک منحنی یادگیری واضح در آموزش جراحان ایمپلنت تازه کار با استفاده از سیستم ناوبری ایمپلنت با هدایت کامپیوتری را بتصویر کشید.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=rst&pag=dis&ItemID=324598