Home / خبرها / دانشمندان ساختار دندان های شفاف دراگون ماهی آبهای عمیق را بررسی کردند

دانشمندان ساختار دندان های شفاف دراگون ماهی آبهای عمیق را بررسی کردند

۱۳ ژوئن ۲۰۱۹-  پژوهشگران اخیرا دندانهای شفاف اژدها ماهی(dragonfish) را به منظور بررسی ساختار، ترکیب و خواص مکانیکی آنها مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه نشان می دهد که شفافیت دندان های اژدها ماهی؛ به نانوساختار کریستال غیر معمول هیدروکسی آپاتیت و کلاژن آن بر می گردد که با مناطق آمورف مخلوط شده اند. این یافته ها می تواند به عنوان الهام زیستی برای تولید سرامیکهای شفاف دندانپزشکی مورد استفاده قرار گیرند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا(UCSD)، گونه ای از اژدها ماهی بنام Aristostomias scintillans را که در عمق حدود ۳،۳۰۰ فوت (۱،۰۰۰ متر) در اقیانوس آرام در ساحل کالیفرنیا به دام افتاده بود، مطالعه نمودند. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، آنها اعلام کردند که دندان های اژدها ماهی مانند دندان های انسان از مینا و دنتین تشکیل شده است. با این حال، مینای دندان آن شامل کریستال هایی در مقیاس نانو است که در ساختار اطراف آن گنجانده شده است و دنتین آن متشکل از نانوفیبرهای کلاژن است که با هیدروکسی آپاتیت پوشیده شده است. شفافیت دندانی این ماهی از انعکاس هر نوری در زمینه ی سیاه اطراف آن جلوگیری می کند و موفقیت این ماهی را در شکار طعمه تضمین می نماید.

دکتر Marc A. Meyers، استاد UCSD، گفت: وجود دندانهای شفاف دهان این ماهی را نامرئی و غیر قابل دید کرده است تا شکار او راحت تر به دام افتد. در ابتدا، ما فکر می کردیم که دندان ها از مواد ناشناخته ی دیگری ساخته شده اند، با این حال، ما کشف کردیم که آنها از موادی مشابه ی مواد دندانی انسان: هیدروکسی آپاتیت و کلاژن، ساخته شده اند. اما سازماندهی آنها به طور قابل توجهی متفاوت از سایر ماهی ها و پستانداران است. برای ما این موضوع جای تعجب بود که بلوک های ساختمانی مشابه هستند اما از نظر مقیاس و چیدمان مختلف می باشند. شگفت انگیز بودن طبیعت در هوشمندی آن است.

تعداد کمی از ماهی های دیگر، مانند anglerfish و hatchetfish ، دارای دندان های شفاف هستند، که هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته اند، اما من حدس می زنم که آنها یک ساختار مشابه دارند.

این مطالعه با عنوان ” ماهیت دندان های شفاف اژدها ماهی آبهای عمیق، Aristostomias scintillans”  در ۵ ژوئن ۲۰۱۹ در مجله ی Matter بصورت آنلاین منتشر شد.

منبع:

https://www.dental-tribune.com/news/scientists-examine-transparent-teeth-of-deep-sea-dragonfish/