Home / خبرها / ارزیابی دوز تابش اشعه به کودکان در روشهای تصویربرداری CBCT

ارزیابی دوز تابش اشعه به کودکان در روشهای تصویربرداری CBCT

۳ جولای ۲۰۱۹ – با افزایش استفاده از سی تی اسکن با پرتو مخروطی (CBCT[1]) برای کودکان، درک میزان دریافت اشعه ی ایکس توسط کودکان در تهیه ی تصاویر سی بی سی تی از maxillofacial بسیار مهم است. محققان دوز دریافت اشعه را در ۲۲ ناحیه اندازه گیری کردند و دریافتند که غدد بزاقی و مخاط دهان بیشترین سطح اشعه را دریافت می کنند.

مطالعات متعدد نشان داده است که تفاوتهای زیادی در مقدار دوز تابش اشعه در اسکن  CBCT، به ویژه برای کودکان وجود دارد. محققان بلژیکی در تحقیق اخیر، دوز تابش را به قسمت های خاص دهان اندازه گیری و خطر رایج ترین پروتکل ها را در اسکن های CBCT کودکان آنالیز نمودند. نتایج این تحقیق در مجله ی European Radiology، (July 1، ۲۰۱۹) منتشر گردید.

آنها پنج اسکنر موجود در بازار را شبیه سازی کردند و مدل هایی از سر و گردن تولید نمودند که هر کدام شامل ۲۲ ناحیه بود. این اسکنرها عبارت بودند از:

محققان دوز تابش به ارگان و همچنین خطر رخداد سرطان را در طول عمر (LAR[2]) برای بیماران ۵ تا ۱۴ ساله تعیین کردند. پروتکل ها شامل شکاف کام، سینوس، استخوان تمپورال، مجموعه ی dentomaxillofacial ، اینسیزورهای مرکزی در فک بالا و پایین، فک بالا و پایین، پرمولرهای فک بالا و پایین و تصویربرداری از صورت و جمجمه بود.

نتایج این بررسی نشان داد که غدد بزاقی و پس از آن، مخاط دهان بیشترین تابش را دریافت می کنند. پروتکل های تهیه ی تصاویر سی بی سی تی از اینسیزورهای مرکزی در فک بالا ، کمترین LAR  و اسکن جمجمه بیشترین LAR را نشان دادند. به طور کلی، دختران دارای مقادیر LAR بالاتری نسبت به پسران بودند.

نویسندگان هیچ محدودیتی را برای این مطالعه بیان نکردند اما مکررا به این نکته اشاره کردند که این یک مطالعه شبیه سازی بوده است.

آنها اظهار داشتند که این شبیه سازی به آنها اجازه داد که دوز تابش اشعه به ارگان و ریسک ناشی از شایع ترین پروتکل در تصویربرداری دندان پزشکی و تصویربرداری maxillofacial CBCT کودکان را بطور دقیق تجزیه و تحلیل کنند.ارزیابی دوز

محققان به رهبری پرفسور Andreas Stratis، از بخش رادیولوژی در بیمارستان های دانشگاه Leuven ، اظهار داشتند این تحقیق، راهنمای گسترده ای برای ارزیابی دوز تابش اشعه ی ایکس برای پنج CBCT  دندانپزشکی را ارائه و امکان ارزیابی دوز دقیق برای هر بیمار کودک را فراهم کرده است.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=img&pag=dis&ItemID=324727

 

[۱] مقطع‌نگاری رایانه‌ای با اشعهٔ مخروطی

[۲] lifetime attributable risk