Home / خبرهای تخصصی پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی / تایید لیزر Er,Cr:YSGG برای درمان پری ایمپلنتیت

تایید لیزر Er,Cr:YSGG برای درمان پری ایمپلنتیت

۳ جولای ۲۰۱۹ – آیا لیزر Er,Cr:YSGG[1]  برای درمان پری ایمپلنتیت موثر است؟ یک مطالعه ی جدید آزمایشگاهی(in vitro) نشان داد که این لیزر دو نوع کلونی مختلف از باکتریها را از روی ایمپلنت های دندانی حذف می کند.

در هنگام درمان بیماران مبتلا به پری ایمپلنتیت، جلوگیری از آسیب به سطح ایمپلنت و ممانعت از افزایش مقاومت باکتریایی، دو نکته ی اساسی است که متاسفانه برخی از دستگاه های ضدعفونی کننده ی موجود این کار را می کنند. محققان می خواستند بدانند که آیا لیزر  Waterlase iPlus، ساخت شرکت Biolase که یک نوع لیزر Er,Cr:YSGG  است، می تواند یک روش جایگزین مؤثر برای درمان پری ایمپلنتیت باشد. محققان نتایج این تحقیق را در مجله ی Materials،( ۲۷ ژوئن ۲۰۱۹) منتشر نمودند.

در این تحقیق ۵۰ ایمپلنت microtextured ،( ایمپلنت tapered screw-vent MTX ، ساخت شرکتZimmer Biomet) با سطح خشن بررسی شد. محققان خاطر نشان کردند که این ایمپلنت ها دارای یک سطح یک شکل(uniform) از میکروپیت های نزدیک به هم هستند.

نیمی از ایمپلنتها با Acinetobacter baumannii و نیمی دیگر با سودوموناس آئروژینوزا آلوده شدند. محققان ایمپلنت ها را برای مقایسه ی روش های ضدعفونی به پنج گروه تقسیم کردند:

  • در گروه اول، ضدعفونی با یک لیزرEr,Cr:YSGG با طول موج ۲۷۸۰ نانومتر، انجام شد.
  • در گروه دوم، ضدعفونی با استفاده از لیزر دیود ۶۵۰ نانومتری انجام شد.
  • در گروه سوم، ضدعفونی با استفاده از یک روش فوتودینامیک متفاوت (یک لیزر دیود ۸۰۸ نانومتری) انجام شد.
  • در گروه چهارم، ضدعفونی با ۱۲/۰ درصد کلرهگزیدین انجام گردید.
  • گروه پنجم بدون ضدعفونی بعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد.

محققان پس از ضدعفونی، ایمپلنت ها را با کمک یک میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ بررسی کردند. آنها همچنین تعداد واحدهای تشکیل دهنده کلنی را بر روی ایمپلنت ها شمارش کردند (جدول زیر را ببینید). این بررسی نشان داد که لیزرEr,Cr:YSGG  بهترین نتیجه را در ضدعفونی سطح ایمپلنت داشته است.

laser for peri-implantitis treatmentمحققان گزارش دادند که اختلاف معنی داری بین گروه لیزر Er,Cr:YSGG و سایر گروه ها وجود دارد. کلرهگزیدین در ضدعفونی سطوح ایمپلنت بهتر از هر دو گروه لیزر دیود عمل کرده است. تجزیه و تحلیل میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ نشان داد که تغییرات قابل توجهی در توپوگرافی سطح ایمپلنت در روشهای مختلف ضدعفونی ایجاد نشده است.

محققان به چندین محدودیت این مطالعه اشاره کردند:

  • این مطالعه درون آزمایشگاهی بود.
  • فقط از یک تنظیم منفرد در لیزر استفاده شد. یک تنظیم دیگر می تواند یک حد تنظیم بهینه را برای استفاده از لیزر بدون آسیب سطحی به ایمپلنت تعیین کند.
  • تنها یک سطح ایمپلنت در این تحقیق بررسی شد. نویسندگان مطالعات بیشتری را با استفاده از ایمپلنتهایی با سطوح مختلف برای بررسی اثربخشی تنظیمات توصیه شده ی لیزر پیشنهاد کردند.

این گروه نتیجه گیری نمود که لیزر Er,Cr:YSGG ، یک روش موثر جایگزین برای ضدعفونی سطوح ایمپلنت دندان بدون آسیب رساندن به توپوگرافی سطحی آن در وضعیت پری ایمپلنتیت است.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=hyg&pag=dis&ItemID=324728

 

[۱] erbium, chromium-doped yttrium, scandium, gallium, and garnet laser