Home / خبرها / وارنیش فلوراید اثر کمی بر پوسیدگیهای جدید دارد

وارنیش فلوراید اثر کمی بر پوسیدگیهای جدید دارد

۲ جولای ۲۰۱۹ – بر طبق یک بازنگری و آنالیز جدید، بسیاری از کودکان در سنین قبل از دبستان، علیرغم درمان های وارنیش فلوراید، دچار پوسیدگی های جدید می شوند. محققان می گویند باید با آنالیز هزینه- فایده (cost-savings analysis)، ارزشمند بودن انجام این درمان را بررسی کنند.

انجمن دندانپزشکی کودکان آمریکا و اروپا به طور گسترده توصیه می کنند که از وارنیش های فلوراید به دلیل مزایای ضد پوسیدگی مفروض آن برای کودکان استفاده شود، هر چند بسیاری از کودکان فلوراید را از منابعی مانند آب آشامیدنی و خمیر دندان ها دریافت می کنند.

پرفسور Santos از برزیل و همکارانش یک بررسی سیستماتیک از آزمایشات بالینی بر روی وارنیش فلوراید به تنهایی یا به عنوان بخشی از برنامه های بهداشت دهان در مقایسه با مراقبت های معمول و بدون مداخلات دندانپزشکی انجام دادند. نتایج این بررسی در ۲۰ ژوئن در Caries Research منتشر شد.

این بازنگری و متآنالیز، با هدف بررسی اثربخشی درمان وارنیش فلوراید در کاهش خطر ایجاد حفره های جدید و بستری شدن در بیمارستان به دلیل پوسیدگی دندان در میان کودکان در سنین قبل از دبستان انجام شد. محققان در این بازنگری، ۲۰ مطالعه ی مربوط به استفاده از وارنیش فلوراید را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند، در این مطالعات بیش از ۱۳،۶۵۰ کودک ۲۴ماهه تا پنج ساله بررسی شده بودند.

محققان با استفاده از شاخص پوسیدگی، دندانهای از دست رفته و دندان های پر شده (dmft) و شاخص پوسیدگی، دندانهای از دست رفته و سطوح پر شده ی دندانها(dmfs)، تعداد دندان های شیری و سطوح دندانی که دچار ضایعات پوسیدگی شده بودند را اندازه گیری کردند.

آنها دریافتند که نتیجه ی وارنیش فلوراید کاهش پوسیدگی در یک سطح دندانی به ازای هر کودکی است که این درمان را دریافت کرده است. در سطح دندان، محققان تفاوت معنیداری بین تعداد دندانهای پوسیده ی کودکان تحت درمان با وارنیش فلوراید و کسانی که این درمان را دریافت نکرده بودند، مشاهده نکردند.

در سطح فردی، تجزیه و تحلیل اخیر نشان داد که خطر ایجاد ضایعات پوسیدگی جدید در میان کودکانی که وارنیش فلوراید را دریافت کرده بودند، ۱۲٪ کمتر از کسانی است که این درمان را دریافت نکرده بودند.

علاوه بر این، محققان دریافتند که در یک جمعیت از کودکان پیش دبستانی با پوسیدگی ۵۰٪، وارنیش فلوراید باید برای ۱۷ کودک انجام شود تا از پوسیدگی های جدید در یک کودک جلوگیری شود.

این بررسی نشان داد که اثربخشی وارنیش فلوراید در مطالعات بالینی اخیر کمتر از مطالعات بالینی قدیمی تر است. محققان بر این باورند که این ممکن است به دلیل خطرات بالاتر بایاس، به ویژه بایاس در انتخاب، باشد که اثرات درمانی وارنیش فلوراید را در مطالعات قدیمی تر بالاتر نشان می دهد.

دکترdos Santos  از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ایالتی ریودوژانیرو، و همکارانش خاطر نشان کردند: با وجود عدم اطمینان در مورد اندازه ی اثر تخمینی و اندازه اثر کوچک این نوع درمان، هنوز هم وارنیش فلوراید می تواند گزینه ی مقرون به صرفه ای در شرایط خاص باشد.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=hyg&pag=dis&ItemID=324725