Home / خبرها / اضطراب دندانپزشکی در کودکان با افزایش سن آنها افزایش می یابد

اضطراب دندانپزشکی در کودکان با افزایش سن آنها افزایش می یابد

۱۰ جولای ۲۰۱۹ – طبق یک مطالعه ی جدید، تعداد بیشتری از کودکان در سن ۹ سالگی اضطراب دندانپزشکی را نسبت به سن ۷ سالگی و با شدت بیشتر تجربه می کنند. محققان همچنین دریافتند که عواملی مانند درد دندان، ترس از دریل و ترس والدین از دندانپزشکی در این اضطراب نقش دارند.

محققان ارتباط تغییرات ترس و اضطراب از دندانپزشکی را با افزایش سن کودکان و عوامل تاثیر گذار بر این اضطراب را بررسی کردند. آنها به مدت دو سال ۱۶۰ کودک ۷ ساله را که به یک کلینیک دندانپزشکی عمومی بزرگ در سوئد مراجعه می کردند، بررسی نموده و یافته های خود را در مجله دندانپزشکی (Dentistry Journal 1 اول جولای ۲۰۱۹) منتشر نمودند.

کودکان برای پوسیدگی، کشیدن یا پر کردگی دندان های شیری مورد بررسی قرار گرفتند. به گفته ی نویسندگان، در سوئد کودکان بطور رایگان تحت معاینات و درمانهای دندانپزشکی دو سالانه از ۳ تا ۱۹ سالگی قرار می گیرند. برای سنجش ترس و اضطراب دندانپزشکی این کودکان از نظرسنجی ترس[۱] Cfss-Dss استفاده شد. والدین به پرسشنامه ای با سوالاتی در مورد ترس والدین از دندانپزشکی، تحصیلات مادر، سابقه ی درد دندانی کودک و پیشینه مهاجرت به سوئد پاسخ دادند.

بر اساس نتایج نظرسنجی ترس، ۷٪ از کودکان هفت ساله دچار ترس از دندانپزشکی بودند. میانگین نمره ی ترس آنها در سن ۷ سالگی، ۲۲٫۹ بود. دو سال بعد زمانی که این بررسی تکرار شد، درصد کودکان ۹ ساله با ترس از دندانپزشکی به ۸ درصد و میانگین نمره ی ترس آنها به ۴/۲۵ افزایش یافت.

چه عواملی بر ایجاد ترس از دندانپزشکی تأثیر می گذارند؟ محققان دریافتند که ترس پدر و مادر از دندانپزشکی، تجربه ی درد دندان و گزارش درمانهای دندانپزشکی دردناک و درد ناشی از پوسیدگی در سن ۷ تا ۹ سالگی به طور معنی داری با توسعه ی ترس از دندانپزشکی در کودکان مرتبط است. علاوه بر این، ترس از تزریق، ترس از دریل دندانپزشکی، و احساس خفگی بیشترین نمره را در نظرسنجی ترس به خود اختصاص داده بود.

نویسندگان چندین محدودیت مطالعه را ذکر کردند:

  • این مطالعه بر روی نمونه ای از کودکان مبتنی بر جمعیت انجام نشده بود، بلکه به بیماران یک کلینیک مربوط بود.
  • این خطر وجود دارد که بیماران و والدین با سطوح بالایی از اضطراب دندانپزشکی برای معاینه مراجعه نکرده یا نخواسته باشند که در این مطالعه شرکت کنند.
  • این نظرسنجی توسط والدین، نه کودکان انجام شد.

نویسندگان این مطالعه، به رهبری دکتر Dahlander از بخش دندانپزشکی کودکان خدمات عمومی دندانپزشکی در Södertäljeدر سوئد نتیجه گیری نمودند که در درمان این بیماران باید به فراتر از معاینات دهان و دندان توجه نمود و درمانهای دندانپزشکی باید بر تمرکز بر جنبه های روانشناختی ناشی از درمان انجام گردد تا از ایجاد تجربیات دردناک و آسیب زا جلوگیری گردد.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=pmt&pag=dis&ItemID=324748

[۱] The Children’s Fear Survey Schedule-Dental Subscale