Home / خبرها / بررسی درک مادر از وضعیت بهداشت دهان و دندان کودک

بررسی درک مادر از وضعیت بهداشت دهان و دندان کودک

۹ جولای ۲۰۱۹- پیتسبرگ، آمریکا- مادران نقش اصلی را در سلامت فرزندان خود بازی می کنند. این عملکرد ممکن است به خصوص برای کودکان ساکن آپالاشیا، منطقه ای در شرق ایالات متحده، که پوسیدگی دندان در آنها نسبت به کودکان مناطق دیگر ایالات متحده بیشتر است، مهم باشد. در مطالعه ی اخیر بر روی خانواده های این منطقه، ارتباط درجه ای از پوسیدگی را که یک کودک تجربه می کند با ادراک مادر از سلامت دهان و دندان کودکش، و این که این ارتباط با عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی چگونه تغییر می کند؛ بررسی شد. یافته های محققان نشان داد که اکثریت مادران در این مطالعه به خوبی از وضعیت بهداشت دهان و دندان کودکانشان آگاه بودند. این یافته ها می توانند به پیشبرد استراتژی های پیشگیری و درمانی موثر برای مقابله با پوسیدگی مفید باشد.

این مطالعه توسط محققان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه پیتسبرگ انجام شد. محققان اطلاعات مقطعی از مادران و کودکان زیر ۶ سال آنها را از مرکز تحقیقات سلامت دهان و دندان در مطالعه ی آپالاشیا، دریافت کردند. آنها با نمونه ای از ۸۱۵ زوج مادر کودک از پنسیلوانیا و ویرجینیای غربی مصاحبه کرده و بطور بالینی آنها را بررسی نمودند. سپس بطور آماری ارتباط بین ادراک مادر از وضعیت سلامت دهان و دندان کودکش با وضعیت پوسیدگی واقعی دندانهای فرزند را برآورد کرده و عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی بین جفت مادر و کودکی که ادراک مادر با وضعیت واقعی کودک سازگار بود با جفت مادر و کودکی که ادراک مادر با وضعیت واقعی بهداشت دهان و دندان کودک متفاوت بود را با هم مقایسه کردند.

یافته ها نشان داد که درک مادر از وضعیت بهداشت دهان و دندان کودکش به شدت با پوسیدگی دندانهای کودک ارتباط دارد. در کل، در دو سوم از جفت مادران و کودکان بین درک مادر از وضعیت سلامتی دهان و دندان کودک و تجربه ی پوسیدگی کودک مطابقت وجود داشت. این مطابقت با سن کمتر کودک و داشتن پوشش بیمه ی دندانپزشکی مرتبط بود.

آگاهی مادر نسبت به وضعیت بهداشت دهان و دندان کودک می تواند برای ایجاد راهکارهای پیشگیری و درمانی موثر، مخصوصا برای کودکان جوان که بیشتر در معرض پوسیدگی دندان قرار دارند، استفاده شود.

این مطالعه، با عنوان “ارتباط بین تجربه پوسیدگی کودک و ادراک مادر از وضعیت سلامت دهان و دندان کودک او،” بصورت آنلاین در شماره ی ماه ژوئن ۲۰۱۹ مجله ی انجمن دندانپزشکی آمریکا منتشر شد.

منبع:

https://www.dental-tribune.com/news/study-examines-mothers-perception-of-her-childs-oral-health-status/