Home / خبرها / دندانها داستانهایی از تأثیرگذارترین وقایع زندگی افراد را روایت می کنند

دندانها داستانهایی از تأثیرگذارترین وقایع زندگی افراد را روایت می کنند

۲۵ مارس ۲۰۲۰ – بر اساس مطالعه ی جدیدی که در ۲۵ مارس درScientific Report  منتشر شد، دندان ها یک سابقه ی تاریخی واقعی و دائمی از وقایع مهمی که در طول زندگی فرد رخ داده است از جمله بارداری، بیماری، جابجایی و حبس را ارائه می دهند.

محققان خاطرنشان كردند كه از تشكیل دندان تا زمان مرگ، وقایع تأثیرگذار بر فیزیولوژی باعث تغییر دائمی در میکرو ساختار سمان دندان(dental cementum) می شوند که دقیقا در زمان وقوع هر رویداد در دندان ثبت می شود.

نویسندگان به رهبری دکتر Paola Cerrito از گروه مردم شناسی دانشگاه نیویورک و کالج دندانپزشکی این دانشگاه، نوشتند: نتایج ما نشان می دهد که سمان دندان یک بایگانی بیولوژیکی وفادار است که از آن نقاط عطف تاریخ حیات یک فرد را می توان استخراج نمود، اطلاعاتی که تاکنون از سایر بافت های مینرالیزه، قابل استنباط نبودند.

درک بهتر الگوی پیشینه ی زندگی

بسیاری از جنبه ها، از جمله طول عمر پس از تولید مثل و فواصل کوتاه زایمان، به ایجاد الگوی پیشینه ی زندگی انسانهای اخیر کمک کرده است. با این حال، آزمایش تکامل غیر معمول این الگو، به دلیل ماهیت تکه تکه شده ی فسیل هومینین و فقدان روشهایی که قادر به درک چنین وقایعی در تاریخچه ی بعدی زندگی باشند، دشوار بوده است.

هدف این تحقیق که با کمک هزینه ای از طرف بنیاد ملی علوم و جایزه ی تحقیقات Max Planck انجام شده است، شناسایی نشانگرهای زایمان، یائسگی و سایر عوامل استرس زای فیزیولوژیکی در سمان دندان انسان بود.

محققان ریزساختار سمان ۴۷ دندان انسان را که از مجموعه اسکلت ۱۵ فرد گرفته شده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. محققان از وقایع تاریخچه ی زندگی این افراد، از جمله سن، بیماری ها و جابجایی ها، اطلاع داشتند و یا این اطلاعات را از نزدیکان این افراد دریافت کردند.

محققان از یک مجموعه از تکنیک های تصویربرداری استفاده کردند که حلقه های سمان را آشکار و هر یک از آنها را به مراحل مختلف زندگی افراد مرتبط می نمود بدین ترتیب ارتباط بین تشکیل دندان و وقایعی که در زندگی افراد رخ داده است، آشکار شد.

بافتهای معدنی مانند مینای دندان، عاج و سمان از لایه های افزایشی تشکیل شده اند که به چرخه های فیزیولوژیکی مکرر از زمانی که دندان در دهان ظاهر شده است، مربوط می باشند. این لایه های سالانه می توانند به روشی مشابه با حلقه های رشد درختان تعبیر شوند. این خطوط رشد غیرطبیعی در این بافتها بر شکل گیری ماتریس نرمال تأثیر می گذارند و باعث می شوند علائم مشخص و دائمی متمایزی که با وقایعی مانند تولد، از شیر گرفتن، سوء تغذیه، بیماری، آب و هوا و تغییر سبک زندگی مرتبط هستند، در آنها باقی بماند.

محققان توانستند حوادث تولید مثلی و یائسگی را در همه زنان و همچنین سایر وقایع استرس زا مانند بیماری های سیستمیک و حبس را در افراد دیگر، با دقت بالایی تشخیص دهند. به گفته ی محققان، این شواهد اثبات می کنند که دندان یک اندام مرده نیست، بلکه در عوض به طور مداوم تغییر می کند و به حوادث فیزیولوژیکی پاسخ می دهد.

Teeth tell the stories of peopleتصویر A یک بخش طولی از دندان مولر دوم فک بالا از یک زن ۳۵ ساله است که دارای دو فرزند بود. پنل بعدی یک نمای نزدیک از همین بخش است. تصویر C در سمت چپ، عاج را که با سمان پوشانده شده است، نشان می دهد. دو حلقه ی تیره تر مشخص را می توانید در این تصویر تماشا کنید که مربوط به دو رویداد تولید مثلی این زن است.

اگرچه این مطالعه نشان می دهد که بین حوادث استرس زا و تغییرات در سمان دندان رابطه معنی داری وجود دارد، اما این مطالعه دارای محدودیتهایی نیز بود. نویسندگان نوشتند: تعیین اینکه چه تغییراتی، مانند بیماری یا جابجایی، روی ساختار سمان تأثیر گذاشته است، بدون داشتن سوابق پزشکی و شیوه زندگی این افراد، غیرممکن بود.

تأثیر انتخاب سبک زندگی

این یافته ها نشان می دهد که تغییرات چشمگیر در سبک زندگی بر دندان ها تأثیر می گذارد. محققان اظهار داشتند: نتایج ما از اطلاعات رو به رشدی پشتیبانی می کند که نشان می دهند بافت های مینرالیزه(معدنی) نقشی اساسی در فیزیولوژی ارگانیسم، غدد درون ریز و هوموستاز مواد معدنی دارند.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=rst&pag=dis&ItemID=326185