Home / Uncategorized / شناسایی آپنه انسدادی خواب با کمک سونوگرافی زبان

شناسایی آپنه انسدادی خواب با کمک سونوگرافی زبان

۲۲ مه ۲۰۲۰ – با توجه به یافته های یک مطالعه ی آزمایشی که در ۱۰ مه در Ultrasound in Medicine & Biology منتشر شد، اندازه گیری کمّی سفتی زبان که با سونوگرافی الاستوگرافی موج برشی (SWE)[1] قابل انجام است، ممکن است به شناسایی بیماران مبتلا به آپنه ی انسدادی خواب (OSA)  کمک کند.

برخی مطالعات حاکی از آن است که تا ۳۸٪ از جمعیت اروپا و ایالات متحده می توانند به OSA مبتلا باشند، اما این وضعیت بالقوه کشنده در بسیاری از بیماران مبتلا، تشخیص داده نمی شوند. سونوگرافی ابزاری غیر تهاجمی و در دسترس است که می تواند به شناسایی بیمارانی که ممکن است نیاز به تست خواب داشته باشند، کمک کند.

نویسندگان به سرپرستی دکتر Chun-Hsiang Chang ، از بیمارستان کاردینال تین و دانشکده ی پزشکی دانشگاه کاتولیک Fu Jen ، در تایوان نوشتند: ما فرض کردیم که ابتلا به OSA مستلزم تغییر در سختی زبان است و این تأثیر را می توان با استفاده از SWE مشاهده کرد.

دکتر چانگ و همکارانش برای آزمایش فرضیه ی خود، از ۴۶ شرکت کننده ثبت نام کردند که برای ۲۶ نفر از آنها OSA در خواب تأیید شده بود و ۲۰ نفر بعنوان کنترل سالم شرکت کردند.

ابتدا محققان سونوگرافی معمولیB-mode  را با استفاده از یکcurvilinear-array transducer  برای شناسایی بافتهای زبان بیماران انجام دادند. سپس، برای شركت كنندگان SWE را در دو حالت انجام دادند : اول در حالی كه شركت كنندگان به طور عادی نفس می كشیدند و دوم وقتی که مانور مولر را انجام می دادند. در روش مولر بیمار سعی می كند نفس بکشد در حالیکه دهان و سوراخهای بینی او با فشار بسته نگه داشته می شود، این وضعیت همانند وضعیتی است که در آپنه ی انسدادی خواب برای بیمار اتفاق می افتد.

Tongue ultrasound may identify obstructive sleep apnea

بیماران مبتلا به آپنه خواب در چندین معیار سنجش سختی زبان، در هنگام تنفس طبیعی و در طول مانور مولر تفاوت معنی داری با افراد گروه کنترل سالم داشتند. همچنین در طول مانور مولر، سختی قسمت قدامی و یک سوم میانی زبان کسانی که به OSA مبتلا بودند، بطور قابل توجهی نسبت به زمان تنفس معمولی بالاتر بود. اما در گروه کنترل، سختی هیچ بخشی از زبان اختلاف معنی داری در دو حالت مانور مولر و تنفس معمولی نداشت.

بعد از تنظیم نتایج از نظر سن، جنس، شاخص توده بدنی و اندازه ی دور گردن، مدول برشی بخش میانی زبان که در حین تنفس طبیعی اندازه گیری می شود و مدول برشی عضلات خلفی زبان و عضلات geniohyoid ، اندازه گیری شده در طول مانور مولر، پیش بینی آماری معنی داری از OSA را همچنان ارائه می دهند.

نویسندگان نوشتند: سنجش کمّی سختی بافت زبان در محیط بالینی دشوار است. ما از طریق سونوگرافی SWE ، دریافتیم که سختی زبان در بیماران مبتلا به OSA در حالت بیداری نسبت به افراد کنترل سالم هنگام تنفس طبیعی و مانور مولر، بیشتر است.

براساس این یافته ها، نویسندگان مرز تشخیصی مقادیر مدول موج برشی را برای کمک به تشخیص بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب تعیین کردند. برای برخی از مقادیر، دقت می تواند بیش از ۸۰٪ باشد. با این حال، نویسندگان هشدار داده اند که این یافته ها مقدماتی هستند و برای اعتبار سنجی نتایج، تحقیقات بیشتری لازم است.

نویسندگان نوشتند: استفاده از این روش در آینده ممکن است شامل اندازه گیری اولتراسونوگرافیک سفتی زبان در هنگام القای خواب با آرام بخش، یا در هنگام خواب طبیعی باشد که به تعریف پاتوفیزیولوژی برای یک فرد بیمار مبتلا به OSA و تأیید نتایج درمانی آن دسته از روشهایی که زبان را هدف قرار می دهند، کمک خواهد کرد.

منبع:

https://www.drbicuspid.com/index.aspx?sec=sup&sub=img&pag=dis&ItemID=326531

 

[۱] shear-wave elastography (SWE) ultrasound