Home / خبرهای تخصصی پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی / وبینار پروتکل های بارگذاری برای ایمپلنتولوژی روزانه

وبینار پروتکل های بارگذاری برای ایمپلنتولوژی روزانه

در این وبینار دکترRaquel Zita Gomes ، جراح دهان و استاد دانشگاه، پروتکل های بارگیری (با تأخیر، زود هنگام و فوری) در ایمپلنتولوژی مدرن دهان را ارائه و بحث می کند، و دستورالعمل هایی را برای تصمیمات روزانه ارائه می دهد.

به لطف آخرین تحولات در فن آوری های پزشکی و پیشرفت همزمان علوم پزشکی، پزشکی و دندانپزشکی کارآمدتر، سریعتر و از همه مهم تر ایمن تر شده است. ایمپلنتولوژی نیز از انقلاب تکنولوژیکی قرن بیست و یکم عقب نمانده است.

هدف اصلی این وبینار دندانپزشکی، ارائه و بحث در مورد پروتکل های بارگیری (با تأخیر، زود هنگام و فوری) در ایمپلنتولوژی مدرن دهان، و ایجاد دستورالعمل هایی برای تصمیم گیری های روزانه است که با در نظر گرفتن معیارهای عینی مانند Osstell Implant Stability Quotient (ISQ) ، گشتاور و تراکم استخوان در CT / CBCT ، اتخاذ می شود. فاکتورهای دیگری مانند وضعیت پزشکی بیمار و پیچیدگی پرونده نیز باید در نظر گرفته شوند. چندین مورد کلینیکی در این وبینار نشان داده خواهد شد تا چگونگی اجرای عملی این قوانین به مخاطبان آموزش داده شود.

نتایج یادگیری:

  • یادگیری دستورالعملهای مختلف برای بارگذاری دو مرحله ای، یک مرحله ای و رویکرد بارگذاری فوری.
  • درک اینکه چگونه دستورالعملهای مربوط به پروتکل های بارگذاری می تواند به ما در دستیابی به نتایج بالینی بهتر، در هنگام استفاده از تکنیک های پیشرفته ی جراحی کمک کند.
  • دانستن اصول پشت معیارهای تصمیم گیری (ISQ ، گشتاور، تراکم استخوان، وضعیت پزشکی ، پیچیدگی پرونده).
  • درک تأثیر این دستورالعمل ها / قوانین در عملکرد بالینی روزانه .

این وبینار روز سه شنبه ۳۰ ژوئن، ساعت ۱۱ به وقت نیویورک برگزار می شود، برای ثبت نام و شرکت در این وبینار به آدرس منبع مراجعه کنید.

منبع:

Loading Protocols for Daily Implantology