Home / خبرهای تخصصی پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی / نتایج بسیار عالی برای ایمپلنتهای استراومن در مطالعه ی مستقل پری ایمپلنتایتیس

نتایج بسیار عالی برای ایمپلنتهای استراومن در مطالعه ی مستقل پری ایمپلنتایتیس

۲۰ ژانویه ۲۰۱۶- نتایج یک مطالعه بزرگ مستقل بر روی بیماری پری ایمپلنتایتیس نشان دادد تفاوت های اساسی میان سیستم های ایمپلنت و وقوع پری ایمپلنتایتیس یا التهاب اطراف ایمپلنت های دندانی است که در صورت عدم درمان منجر به از دست دادن ایمپلنت می شود، وجود دارد.STRAUMAN

دکتر Derks و همکارانش از دانشگاه گوتنبرگ در سوئد با استفاده از داده های ملی سازمان بیمه اجتماعی سوئد، به طور تصادفی ۴۲۷ بیمار ایمپلنت را از میان حدود ۲۵،۰۰۰ نفر که ۹ سال پیش توسط بیش از ۸۰۰ دندانپزشک درمان شده بودند، انتخاب کردند. افراد انتخاب شده برای شاخص های تیپیک پری ایمپلنتایتیس، از جمله از دست دادن استخوان، خونریزی و عمق پاکت اطراف ایمپلنت مورد بررسی قرار گرفتند.

محققان مشاهده کردند که میزان پری ایمپلنتایتیس متوسط تا شدید بین سیستم های ایمپلنت با یکدیگر متفاوت است و شانس بروز آن در بیماران تحت درمان با Nobel Biocare و ایمپلنتهای سیستم Astra Tech Implant بیش از سه برابر است.

با چند استثنا، ایمپلنت Nobel Biocare دارای یک سطح TiUnite® و ایمپلنت  Astra Tech Implant System دارای یک سطح TiOblast® می باشند؛ همه ایمپلنتهای استراومن ® SLA Tissue Level بودند.

نتایج این تحقیق، در EAO 2015 ارائه شد و در حال حاضر در مجله Dental Research منتشر شده است، این نتایج به یافته های مطالعات قبلی در مورد میزان موفقیت بالا با ایمپلنتهای استراومن افزوده شد. این یافته ها برای دندانپزشکانی که اساس انتخاب خود را بر شواهد بالینی مستقل نهاده اند؛ بسیار با ارزش است.

منبع:

http://www.medicalnewstoday.com/releases/305367.php