Breaking News

Tag Archives: بیماری های قلبی

بیماری لثه خطر ابتلا به بیماری های دیگر مانند سلامت روان و بیماری های قلبی را افزایش می دهد

20 دسامبر 2021 – یک مطالعه ی جدید به رهبری محققان دانشگاه بیرمنگام نشان می‌دهد که در صورت داشتن سابقه ی بیماری پریودنتال (لثه) در پرونده ی پزشکی، خطر ابتلا به بیماری‌هایی از جمله بیماری‌های روانی و بیماری‌های قلبی در بیماران افزایش می‌یابد. کارشناسان اولین مطالعه از این نوع را …

Read More »

دانشمندان مکانیسم ارتباط بیماری لثه با شرایط التهابی را کشف کردند

20 اکتبر 2020- مدتهاست که ارتباط بین بیماری پریودنتال (لثه) و سایر بیماری های التهابی مانند بیماری های قلبی و دیابت ثابت شده است، اما مکانیسم این ارتباط تاکنون به صورت یک معما باقی مانده بود. در این ماه، تیمی از دانشمندان و پزشکان به رهبری دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تورنتو …

Read More »

از دست دادن دندان خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد

4 دسامبر 2019 – محققان دانشگاه Malmö ، ارتباط مستقیمی را بین پریودنتیت، کلسیفیکاسیون شریان کاروتید و بیماری های قلبی شناسایی کردند. بر همین اساس، محققان بر اهمیت همکاری نزدیک تر گروه های دندانپزشکی و پزشکی تأکید کردند. این تحقیق که توسط دانشجوی دکترا Viveca Wallin Bengtsson انجام شده است، …

Read More »

وضعیت تحقیقات در مورد ارتباط سیگار کشیدن با سرطان و بیماری های قلبی، و ارتباط سلامت دهان با سلامت سیستمیک بدن

18 اوت 2018- نویسنده دکتر Richard H. Nagelberg دکتر Nagelberg، ارتباط بین سیگار کشیدن، سرطان ریه و بیماری های قلبی و همچنین انواع تحقیقات و مطالعاتی که اعتبار این ارتباط را در طول زمان ثابت می کنند، در این مقاله بررسی می کند. او وضعیت تحقیقات را در زمان حاضر، …

Read More »