Home / Tag Archives: بیماری پریودنتال

Tag Archives: بیماری پریودنتال

ارتباط بین کبد چرب غیر الکلی و بیماری پریودنتال در یک مطالعه ی مقطعی در ژاپن

Correlation between ultrasound-diagnosed non-alcoholic fatty liver and periodontal condition

۱۴ مه ۲۰۱۸-  در این مطالعه ی مقطعی، ارتباطی بین بیماری پریودنتال و بیماری کبد چرب غیر الکلی(NAFLD) با تشخیص بر اساس سونوگرافی، در یک گروه از جمعیت ژاپن که برای چک آپ سلامت دهان و دندان ثبت نام شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع ۱۲۲۶ نفر در …

Read More »

تاثیر جنسیت بر ارتباط بین چاقی و سلامت پریودنتال

Study finds link between obesity, sex and periodontal health

۹ ژانویه ۲۰۱۷- اگر چه محققان قبلا رابطه ی بین پريودنتيت و چاقی را مورد بررسی و آنالیز قرار داده اند، اما توجه کمی به نقش جنسیت بیولوژیکی فرد بر این ارتباط شده است. یک مطالعه ۵ ساله بر روی افراد ساکن در Porto Alegreدر  برزيل، اين دیدگاه را اصلاح …

Read More »

توسعه ی یک ممبران پلی مری چند منظوره ی پریودنتال

develop periodontal disease-fighting membrane

۵ دسامبر ۲۰۱۷- دکتر علی تمایل، استادیار مهندسی مکانیک و مواد در دانشگاه نبراسکا- لینکلن (UNL)، رهبری تیمی را که از مهندسی نانو ذرات برای توسعه ممبرانی که میتواند با بیماری پریودنتال پیشرفته مبارزه کند را بعهده دارد. این گروه از محققان، به تجزیه و تحلیل و تفسیر داده هایی …

Read More »

میکروبیوتای دهان نشان دهنده ارتباط بین بیماری پریودنتال و سرطان مری است

Oral microbiota indicates link between periodontal disease, esophageal cancer

۱ دسامبر ۲۰۱۷- تجزیه و تحلیل باکتری های موجود در دهان نشان داد که برخی از انواع باکتری هایی که منجر به بیماری پریودنتال می شوند با خطر بالای ابتلا به سرطان مری مرتبط هستند. Jiyoung Ahn ، دانشیار دانشگاه و معاون علوم جمعیت در مرکز Laura and Isaac Perlmutter …

Read More »

ارتباط بیماری پریودنتال با بیماریهای سیستمیک

Osteoporosis

مطالعات اخیر نشان داده اند که ممکن است ارتباطی بین عفونت دهان و بیماری های سیستمیک وجود داشته باشد. شواهد جدیدتر نشان می دهند که عفونت دهان نه تنها بر بافت های موضعی تأثیر می گذارد، بلکه سایر بخشهای بدن را به ابتلا به بیماری های دیگر مستعد می کند. …

Read More »