Home / Tag Archives: مسکن های جدید

Tag Archives: مسکن های جدید

مرکز ضد درد کشف شده در موش ها ممکن است منجر به تولید مسکن های جدیدی شود

Antipain center discovered in mice may lead to new painkillers

۲۱ مه ۲۰۲۰ – دانشمندان منطقه کوچکی را در مغز موشها کشف کرده اند که احساس درد آنها را تضعیف می کند، این کشف در نهایت می تواند منجر به درمان های جدیدی برای مدیریت درد در انسان شود. این مطالعه در Nature Neuroscience ، منتشر شده است. این ناحیه …

Read More »