Breaking News

Tag Archives: نشانگر

ترکیبات خاص نشانگرهای زیستی بزاقی، ابزارهای غربالگری مفیدی برای پریودنتیت هستند

22سپتامبر 2023 – مشخص شده است که نشانگرهای زیستی ممکن است به تشخیص زودهنگام پریودنتیت کمک کنند. به دلیل پیچیدگی این بیماری، ترکیب بیش از یک نشانگر زیستی ممکن است برای تشخیص آن لازم باشد. یک مطالعه جدید منتشر شده در مجله پریودنتولوژی بالینی نشان می دهد که ترکیبات نشانگرهای …

Read More »

بیماری پریودنتال ممکن است عامل خطری برای پیشرفت بیماری عروق کرونر باشد

30 ژوئیه 2023- بر اساس مطالعه جدیدی که در مجله پریودنتولوژی منتشر شده است، بیماری پریودنتال ممکن است عامل خطری باشد که می تواند بر پیشرفت بیماری عروق کرونر (CAD)تأثیر بگذارد. اگرچه شواهد ارائه شده از مطالعات متعدد از ارتباط مثبت قابل توجهی بین پاتوژن کلیدی پریودنتال و نشانگر التهابی …

Read More »

مطالعه ی یک نشانگر زیستی برای ارزیابی موفقیت درمان پالپ زنده

3 فوریه 2023 – یکی از محققان دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه بوفالو در نیویورک، یک نشانگر زیستی بالقوه را بررسی خواهد کرد که از موفقیت درمان پالپ زنده، به عنوان درمانی جایگزین و کمتر تهاجمی نسبت به درمان کانال ریشه، حمایت می کند. دکتر  Hacer Aksel، استادیار بالینی پریودنتیکس و …

Read More »