Home / Tag Archives: نیاز

Tag Archives: نیاز

چگونه به بیماران بگوییم که مراقبت از دندان یک نیاز ضروری است نه یک خواسته

نویسنده: دکتر James V. Anderson ۸ فوریه ۲۰۲۳ – ما از یک رکود در آینده خبرهایی می شنویم و شاهد تورم و سایر شاخص های اقتصادی هستیم که می گویند سال ۲۰۲۳ ممکن است برای بسیاری سال خوبی نباشد. حتی با وجود این چالش‌ها، نیاز به خدمات ما به عنوان …

Read More »