Breaking News

Tag Archives: پد

آیا رفلاکس اسیدی می تواند باعث بوی بد دهان شود؟

مشکل رفلاکس اسیدی، باز گشت اسید معده به مری است که می تواند باعث سوزش سر دل شود. جریان معکوس مواد غذایی هضم نشده، اسید و صفرا به مری نیز می تواند باعث بوی بد دهان شود، که اصطلاح پزشکی برای آن “هالیتوزیس” است. تا 90% بوی بد دهان به …

Read More »