Home / Tag Archives: کشیدن دندان مولر سوم نهفته

Tag Archives: کشیدن دندان مولر سوم نهفته

تصاویر رادیوگرافی به شما در مورد کشیدن دندان عقل نهفته چشم انداز بهتری ارائه می دهد

molar 3d

۲۵ آوریل ۲۰۱۸ – هنگامی که شما در حال بررسی کشیدن دندان مولر سوم یا دندان عقل نهفته هستید، بر اساس چه اطلاعات تصمیم نهایی خود را اتخاذ می کنید؟ یافته های یک مطالعه ی جدید ممکن است در تصمیم گیری برای مورد بعدی به شما کمک کند. محققان نزدیک …

Read More »