Home / Tag Archives: CeAGA

Tag Archives: CeAGA

مرکز ضد درد کشف شده در موش ها ممکن است منجر به تولید مسکن های جدیدی شود

Antipain center discovered in mice may lead to new painkillers

۲۱ مه ۲۰۲۰ – دانشمندان منطقه کوچکی را در مغز موشها کشف کرده اند که احساس درد آنها را تضعیف می کند، این کشف در نهایت می تواند منجر به درمان های جدیدی برای مدیریت درد در انسان شود. این مطالعه در Nature Neuroscience ، منتشر شده است. این ناحیه …

Read More »