Home / Tag Archives: collagen-binding protein

Tag Archives: collagen-binding protein

باکتری های رایج دهان با میکروبلیدهای مغزی و خطر سکته مغزی مرتبط هستند

۳۱ ژانویه ۲۰۲۳ – تعداد بیشتری میکروبلید عمیق و میکروبلید در لوبهای مغزی در بیمارانی که سکته مغزی را تجربه کرده و دارای سویه ی استرپتوکوک موتانس Cnm[1] مثبت در دهان خود هستند، مشاهده شد. این مطالعه در ۲۷ ژانویه در مجله اروپایی نورولوژی منتشر گردید. محققانی از ژاپن، بریتانیا …

Read More »