Home / Tag Archives: NF-PGLA

Tag Archives: NF-PGLA

ریشه یابی چالش های tooth replantation

بیرون آوردن کامل دندان از حفره به طور کلی یک فرایند برگشت پذیر محسوب نمی شود. با این حال، این آسیب بیشتر در کودکان شایع است، چرا که ممکن است ریشه ی دندانهای آنها کاملاً توسعه نیافته باشد، به این معنی که واکنش سریع می تواند دندان را نجات دهد. …

Read More »