Breaking News

مشکلات سلامت دهان یا دندان بیشتر در کودکان چاق مشاهده می شود

2 فوریه 2024- مطالعه ی منتشر شده در مجله دندانپزشکی بریتانیا نشان داد که کودکان دارای اضافه وزن یا چاق بیشتر با مشکلات سلامت دهان یا دندان مواجه می شوند.

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر چاقی و اضافه وزن بر سلامت دهان و دندان و پارامترهای بیوشیمی خون در کودکان بود. در مجموع 87 کودک (29 پسر، 58 دختر) 1 تا 18 ساله که به کلینیک سرپایی غدد درون ریز اطفال مراجعه کرده بودند، در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.

گروه بیمار شامل کودکان چاق یا اضافه وزن و گروه کنترل کودکان با وزن طبیعی بود. بیماران اطفال به طور همزمان توسط یک متخصص اطفال و یک دندانپزشک اطفال معاینه شدند. معاینات سلامت دهان و دندان همه کودکان شرکت‌کننده در این مطالعه توسط دندانپزشک متخصص کودکان انجام شد و مقادیر dmft/DMFT (دندان‌های پوسیده، از دست رفته و پر شده) به طور جداگانه در دوره دندانی مختلط(دوره ای که در دهان هم دندان های شیری و هم دائمی وجود دارد) محاسبه شد.

در معاینات بهداشت دهان و دندان، شاخص پریودنتال جامعه نیاز به درمان 23 (CPITN) و شاخص پلاک دندانی 35، ارزیابی شد. یافته های معاینه ی بهداشت دهان و دندان و پارامترهای بیوشیمی خون بین دو گروه مقایسه شد.

نتایج:

 در حالی که سطح DMFT، شاخص پلاک دندان، پروتئین واکنشی c خون (CRP) و هورمون پاراتیروئید (PTH) در کودکان دارای اضافه وزن/چاق در مقایسه با کودکان با وزن طبیعی به طور قابل توجهی افزایش یافته بود، تفاوتی از نظر عادات مسواک زدن روزانه و آخرین زمان معاینه دندانپزشکی وجود نداشت.

اضافه وزن یا چاقی با پلاک دندانی و شاخص DMFT/dmft و افزایش پروتئین واکنشی c و PTH در کودکان در این مطالعه مرتبط بود.

مشاهده ی افزایش قابل توجه در شاخص‌های DMFT و پلاک دندانی و تعداد دندان‌های شیری پر شده نشان داد که مشکلات سلامت دهان و دندان و پوسیدگی دندان ممکن است در کودکان دارای اضافه وزن/چاقی بیشتر ظاهر شود. به همین دلیل، کودکان دارای اضافه وزن یا چاق باید به طور معمول تحت مراقبت‌های دندانپزشکی توسط یک تیم چند رشته‌ای شامل پزشکان اطفال و دندان‌پزشکان، قرار گیرند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/dentistry/news/oral-or-dental-health-problems-frequently-encountered-in-children-with-obesity-finds-study-123839