Breaking News

بافت نرم فعال و اسفنج کلاژنی قابل جذب، ترمیم زخم باز را در زمینه ی قرار دادن فوری ایمپلنت دندان تسهیل می کنند

30 ژانویه 2024 – بر اساس مطالعه ی اخیراً منتشر شده در مجله بین المللی جراحی دهان و فک و صورت، بافت نرم فعال (RST) و اسفنج کلاژن قابل جذب (ACS) هر دو برای بهبود زخم باز در زمینه ی کاشت فوری ایمپلنت موثر هستند.

محققان گزارش دادند: “مطالعه ای که اثربخشی درمانی RST متشکل از بافت گرانوله و long junctional epithelium را با ACS در سوکت های خلفی که بلافاصله ایمپلنت در آنها کاشته می شود، مقایسه کرد، نشان داد که هر دو ماده نتایج قابل مقایسه ای را برای بهبود بافت نرم و سخت نشان دادند.”

” نمرات رنگ بافت در گروه ACS بهتر بود، اما در مقایسه با گروه RST امتیاز ترمیم fibrous پایین‌تری داشت.”

در بین مطالعات منتشر شده، مطالعات اختصاص داده شده به ترمیم زخم باز محدود است. برای پر کردن این شکاف دانش، دکتر Y. Qu و همکارانش از دانشگاه سیچوان در چین، به مقایسه ی نتایج بالینی ترمیم زخم باز با استفاده از بافت نرم فعال و اسفنج کلاژن قابل جذب پرداختند.

محققان نتایج بالینی بهبود بافت نرم و سخت را بین گروه‌های RST و ACS در یک دوره پیگیری کوتاه‌ مدت تقریباً 6 ماهه مشاهده و مقایسه کردند.

این مطالعه شامل چهل ایمپلنت بود که بلافاصله در سوکت های خلفی قرار داده شدند. در 20 مورد از RST  اتولوگ و در 20 مورد از جایگزین ACS استفاده شد. بهبود بافت نرم در درجه اول از طریق یک سیستم امتیازدهی جدید و ارزیابی تحلیل لثه مورد ارزیابی قرار گرفت. برای مشاهده ی ترمیم بافت سخت، سطح استخوان مارجینال اینترپروگزیمال (MBL) و عرض استخوان افقی (HBW) در رادیوگرافی، اندازه گیری شد.

این مطالعه به یافته های زیر منجر شد:

  • تفاوت معنی داری در نمره کل بهبود بافت نرم در 2 هفته بعد از عمل بین دو گروه مشاهده نشد.
  • رنگ بافت در گروه ACS نسبت به گروه RST بهتر بود اما نمرات ترمیم فیبروس پایین تری را نشان داد.
  • سطح تحلیل لثه در دو گروه، هم قبل از کشیدن دندان و هم بعد از گذاشتن رستوریشن، قابل مقایسه بود.
  • در مورد بافت سخت، تغییرات HBW و MBL تفاوت بین گروهی را نشان نداد.

محققان نتیجه گرفتند: «در چارچوب محدودیت‌های این مطالعه، هم اسفنج کلاژن قابل جذب و هم بافت نرم فعال برای بسته شدن زخم باز مؤثر به نظر می‌رسند و به بهبود ایده‌آل بافت نرم و سخت در کاشت ایمپلنت فوری کمک می کنند».

منبع:

https://medicaldialogues.in/dentistry/news/reactive-soft-tissue-and-absorbable-collagen-sponge-facilitate-open-wound-healing-in-context-of-immediate-dental-implant-placement-123743