Breaking News

سلامت دهان و دندان به طور غیرمستقیم بر بهزیستی روانشناختی افراد مسن تأثیر می گذارد

30 ژانویه 2024- در انسان، سلامت دهان و دندان از طرق مختلف بر سلامت عمومی و رفاه تأثیر می گذارد. به غیر از کاهش نیاز به توانبخشی دهان در مراحل بعدی زندگی، حفظ سلامت دهان و دندان خطر ابتلا به چندین بیماری سیستمیک را کاهش می دهد. بنابراین، سرمایه گذاری در زمان و تلاش برای بهبود سلامت دهان و دندان می تواند برای افراد مسن بسیار مفید باشد. با این حال، اینکه آیا مزایای سلامتی بهبود سلامت دهان به حوزه‌های روان‌شناختی گسترش می‌یابد، مشخص نیست.

بهزیستی روانشناختی مثبت بر میزان بقای افراد سالم و بیمار تأثیر مثبت دارد. بنابراین، برای افزایش امید به زندگی، شناسایی عوامل مرتبط با بهزیستی درک شده توسط هر فرد مهم است. این شامل ارزیابی کیفیت زندگی است که شامل رضایت از زندگی، علایق و شادی است.

اکنون، تیمی از محققان به سرپرستی دکترNoriko Takeuchi ، استادیار بخش دندانپزشکی پیشگیرانه، در بیمارستان دانشگاه اوکایاما، دریافتند که سلامت دهان از طریق تأثیرات آن بر وضعیت تغذیه و محیط فرد، بر سلامت ذهنی افراد مسن تأثیر می‌گذارد.

نتایج این مطالعه در PLOS ONE منتشر گردید.

محققان وضعیت و سلامت دهان مانند بار باکتریایی در پوشش زبان، توانایی جویدن، توانایی بلع و موارد دیگر را در میان افراد مسن که به کلینیک دندانپزشکی در بیمارستان دانشگاه اوکایاما مراجعه می‌کردند، بررسی کردند. آنها ارتباط این اندازه‌گیری‌ها را با وضعیت خوب ذهنی و روانی که توسط خود افراد گزارش‌شده بود، ارزیابی نمودند. آنها همچنین وضعیت تغذیه و ویژگی های محیطی شرکت کنندگان از جمله ارتباطات اجتماعی، عادات و سابقه پزشکی آنها را بررسی کردند.

دکتر تاکوچی توضیح داد که شواهد علمی برای ارتباط بین سلامت دهان و بهزیستی روانشناختی محدود است. برای غلبه بر محدودیت‌های مطالعات قبلی و به عنوان گامی در جهت ارتقای سلامت، ما ارتباط بین ویژگی‌های فردی و محیطی، وضعیت دهان و وضعیت تغذیه را در رابطه با بهزیستی ذهنی در میان سالمندان ارزیابی کردیم.

یافته های این مطالعه نشان داد که وضعیت دهان با وضعیت تغذیه مرتبط است که به نوبه خود با بهزیستی ذهنی در میان سالمندان مرتبط است. وضعیت دهان نقش بسزایی در تعیین نوع غذایی که فرد می تواند مصرف کند، ایفا می کند. بنابراین، وضعیت دهان و دندان یک فرد ممکن است بر دریافت مواد مغذی تأثیر بگذارد و در نتیجه بر وضعیت سلامتی آنها تأثیر می گذارد.

دکتر تاکوچی گفت: «حفظ سلامت دهان و دندان می تواند به بهبود وضعیت تغذیه کمک کند، که به نوبه خود می تواند بهزیستی ذهنی روانی را بهبود بخشد».

همچنین، این مطالعه شواهدی برای ارتباط دوسویه بین سلامت دهان و دندان و محیط فردی و اجتماعی فرد ارائه داد. این ارتباط را می توان با این واقعیت توضیح داد که روابط اجتماعی ضعیف با استرس روانی همراه است که منجر به عادت هایی مانند سیگار کشیدن و مصرف شیرینی می شود و در نتیجه خطر پوسیدگی، بیماری لثه و از دست دادن دندان را افزایش می دهد.

علاوه بر این، ارتباط بین ویژگی های محیطی و وضعیت تغذیه ی فرد را گزارش می کند. به طور کلی، این یافته‌ها نشان می‌دهد که سلامت دهان ممکن است مستقیماً بر سلامت ذهنی تأثیر نگذارد، اما به‌طور غیرمستقیم از طریق وضعیت تغذیه یا ویژگی‌های محیطی تأثیرگذار است.

در زمانی که جمعیت ژاپن به سرعت در حال پیر شدن است، مراقبت های سالمندی از سوی ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی در این کشور بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه بینش های مهمی را در مورد چگونگی تأثیرات گسترده سلامت دهان بر سلامت روان ارائه می دهد و نشان می دهد که سرمایه گذاری در مراقبت های بهداشتی در سلامت دهان می تواند مزایای سلامتی فزاینده ای به ویژه در سنین بالا داشته باشد.

دکتر تاکوچی با اذعان به محدودیت های این مطالعه نتیجه گیری کرد: «که سلامت خوب دهان و دندان ممکن است در درازمدت بهزیستی روانی فرد را بهبود بخشد».

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2024-01-oral-health-indirectly-subjective-psychological.html