Breaking News

باکتری های موجود در دهان با بقای افراد مبتلا به فیبروز ریوی مرتبط هستند

7 فوریه 2024- بر اساس مطالعه ی جدیدی که توسط محققان دانشگاه میشیگان و دانشگاه ویرجینیا انجام شد، باکتری‌های موجود در دهان ممکن است در بقای افراد مبتلا به فیبروز ریوی ایدیوپاتیک (IPF) نقش داشته باشند.

این یافته ها از تجزیه و تحلیل بزرگتر نقش میکروبیوم ریه و فیبروز ریوی ایدیوپاتیک بدست آمده است. مطالعه CleanUP-IPF با این فرضیه که درمان با آنتی بیوتیک ها می تواند نتایج را در بیماران مبتلا به این بیماری بهبود بخشد، شامل جمع آوری سواب گونه و نمونه های دیگر برای بررسی تغییرات در جمعیت باکتریایی، انجام شد.

دکتر David O’Dwyer، از بخش پزشکی ریوی و مراقبت های ویژه در دانشکده پزشکی میشیگان، با همکاری دکتر John Kom، و دکتر Imre Noth، از دانشگاه ویرجینیا و تیم آنها، به مطالعه نقش میکروبیوم دهان در بیماری ریه پرداختند، زیرا در حال حاضر به طور کلی پذیرفته شده است که باکتری های دهان و گلو سهم عمده ای در میکروبیوم ریه دارند.

آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل 16S rRNA و سایر تکنیک‌های ژنتیکی، DNAهای میکروبیوم دهان را از سواب‌های گونه ی شرکت کنندگان استخراج کردند تا سرنخ های این ارتباط را شناسایی کنند.

با کمال تعجب، آنها دریافتند که یک گونه ی باکتریایی به نام استرپتوکوکوس میتیس، در برخی از بیماران مبتلا به IPF که تحت درمان با آنتی بیوتیک قرار نگرفته بودند، غالب است. علاوه بر این، این بیماران عملکرد ریوی بهتری داشتند و شدت این بیماری در آنها کمتر بود و در نهایت احتمال زنده ماندن آنها بیشتر بود.

تا به امروز، تحقیقات نشان داده است که مجموعه ی متنوع‌تری از باکتری‌ها در ریه‌ها و روده نشان دهنده سلامت بهتر است، اما دکتر اودوایر خاطرنشان کرد که این برای دهان صدق نمی کند. او گفت که استرپتوکوکوس میتیس تمایل دارد به عنوان یک دروازه بان در برابر سایر تهدیدات باکتریایی، از جمله تهدیداتی که می توانند باعث بیماری پریودنتال شوند، عمل کند.

این تیم به ویژه رابطه ی محافظتی یکسانی را بین استرپتوکوکوس میتیس دهانی و فیبروز ریوی ایدیوپاتیک در بیمارانی که آنتی بیوتیک دریافت کرده بودند، پیدا نکردند. هدف مطالعات آینده تعیین بیشتر جمعیت های مختلف باکتری ها در محیط دهان و ریه در بیماران مبتلا به فیبروز ریوی ایدیوپاتیک برای درک ارتباط بین این میکروبیوم ها و بیماری است.

این تحقیق در مجله آمریکایی Respiratory and Critical Care Medicine منتشر شده است.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2024-02-bacteria-mouth-linked-pulmonary-fibrosis.html